Encarni Arcoya

Ekonomia është diçka që na intereson që nga momenti i parë kur merremi me hapat e duhur. Sidoqoftë, shumë nga këto njohuri nuk i mësojmë, prandaj më pëlqen të ndihmoj të tjerët të kuptojnë konceptet ekonomike dhe të japin këshilla ose ide për të përmirësuar kursimet ose për t'i arritur ato.