Encarni Arcoya

Ekonomia është diçka që na intereson që në momentin e parë që merremi me mbarimin. Megjithatë, ne nuk mësojmë shumë nga këto njohuri. Për këtë arsye, më pëlqen të ndihmoj të tjerët të kuptojnë konceptet ekonomike dhe të jap truke ose ide për të përmirësuar kursimet ose për t'i arritur ato. Unë jam Encarni Arcoya dhe kur studiova diplomën time, lëndët e ekonomisë ishin ato që ishin më të vështirat për mua, sepse nuk i kuptoja mirë konceptet. Dhe, kur ta shpjegojnë, gjithçka bëhet më e qartë. Në artikujt e mi përpiqem të zbatoj njohuritë që kam në mënyrë që gjërat të kuptohen sa më mirë dhe prandaj më pëlqen të shkruaj në mënyrë të thjeshtë që të gjithë të kuptojnë konceptet ekonomike.