Aleksandër Vinal

Jam i apasionuar pas studimit të ekonomisë dhe financës, aq sa studimet e mia kanë përfunduar të jenë të lidhura me këto fusha. Ambicia ime është të kontribuoj në një shpërndarje më të drejtë të burimeve, të cilat duhet të jenë objekt i Ekonomiksit si Shkenca Sociale.