dadweynaha
bulshada rayidka ah

Bulshada rayidka ah

Marka ay timaado inaad bilowdo shaqada, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad u qabato shaqaale ahaan ama qof iskii u shaqeysta. IYO,...