Robert Kiyosaki Quotes

Robert Kiyosaki makotesheni anopa kuraira kuti uwane rusununguko rwemari

Parizvino, imwe yepfungwa huru dzehupfumi ndiRobert Kiyosaki, ane mambure akakosha kutenderera $ 100 miriyoni. Nyanzvi yezvehupfumi iyi, muzvinabhizimusi uye munyori ave mushambadzi ane hunyanzvi nekutenda kumakore ake ekudzidza uye neruzivo. Saka, Mashoko aRobert Kiyosaki akazara nehungwaru, yatinokurudzira kutora tarisa kwavari.

Muchikamu chino ticha nyora mitsara makumi mashanu yakanakisa yaRobert Kiyosaki. Uye zvakare, isu tichataura nezve rake bhuku "Akapfuma Baba Varombo Baba" uye iyo Mari Inoyerera Quadrant.

Iwo makumi mashanu akanakisa mitsara yaRobert Kiyosaki

Mashoko aRobert Kiyosaki akazara nehungwaru

Vakuru vehupfumi vanowanzo kuunganidza makore nemakore ekuziva uye neruzivo Naizvozvo, zvirevo zvaRobert Kiyosaki Iyo sarudzo yakanaka yekudzidza nekufungisisa nezvenyika yezvemari nemaitiro edu.

 1. Vakakundikana vanorega pavanokundikana. Vanokunda vanokundikana kusvikira vabudirira. "
 2. “Muhupenyu chaihwo, vanhu vakangwara ndivo vanokanganisa uye vanodzidza kubva kwavari. Kuchikoro, vanhu vakangwara ndivo vasingakanganise. "
 3. "Ukasvika pamuganho wezvaunoziva, inguva yekukanganisa."
 4. “Vanhu vakabudirira muhupenyu ndivo vanobvunza mibvunzo. Ivo vanogara vachidzidza. Vanogara vachikura. "Vanogara vachisunda."
 5. “Vanhu vasiri vemari vanoteerera nyanzvi dzezvemari vakaita semalemings anongotevera mutungamiri wavo. Vanomhanya vachidzika chikomo vachipinda munyanza yekusagadzikana kwemari vachitarisira kushambira kune rimwe divi. "
 6. "Chikonzero chikuru nei vanhu vaine matambudziko emari ndechekuti vanogamuchira kuraira kwemari kubva kuvanhu varombo kana vatengesi."
 7. “Kugona kutengesa ndimo munhamba mubhizimusi. "Kana usingakwanise kutengesa, usazvinetse kufunga nezvekuva muridzi webhizinesi."
 8. «Zviri nyore kugara mumasitendi, kutsoropodza, uye kutaura zvisina kunaka. Masitendi akazara nevanhu. Tora utambe. "
 9. «Kuda mari hakuna kushata. Chinhu chakashata kushaya mari.
 10. «Dambudziko nechikoro nderekuti vanokupa mhinduro ivo vobva vakupa bvunzo. Hupenyu hauna kudaro. "
 11. «Kuita chikanganiso hakuna kukwana kukuita iwe mukuru. "Unofanira kubvuma zvikanganiso uye dzidza kubva kwazviri kuti uzviite zvakanakira iwe."
 12. Kugunun'una nezve mamiriro ako aripo muhupenyu hakuna zvakunobatsira. "Asi simuka uite chimwe chinhu kuti umuchinje."
 13. "Munyika yanhasi iri kukurumidza kuchinja, vanhu vasingaite njodzi ndivo vari kutora njodzi chaidzo."
 14. "Kutya kuve akasiyana kunoita kuti vanhu vazhinji vasatsvage nzira nyowani dzekugadzirisa matambudziko avo."
 15. «Zviri nyore kugara sezvauri, asi hazvisi nyore kuchinja. "Vanhu vazhinji vanosarudza kuramba vakafanana hupenyu hwavo hwese."
 16. "Vakundi havatye kurasikirwa, vakundwa ndivo. Kukundikana chikamu chebudiriro yekubudirira. Vanhu vanodzivisa kukundikana vanodzivisawo kubudirira. "
 17. “Vapfumi vanotenga zveumbozha zvekupedzisira, nepo vepakati vachiwanzotenga zveumbozha pakutanga. Sei? Zvekuranga mupfungwa. "
 18. "Ukaramba uchiita zvawakaudzwa naAmai nababa (enda kuchikoro, tsvaga basa uye chengetedza mari) uri kurasikirwa."
 19. "Dzimwe nguva izvo zvakanaka pakutanga kwehupenyu hwako hazvisi kumagumo ehupenyu hwako."
 20. “Kazhinji, paunowana mari yakawanda, ndipo paunoshandisawo mari yakawanda. Ndokusaka zvimwe zvisingaite kuti upfume. Fuma iyi ndiyo inokufumisa. "
 21. “Kutanga bhizinesi kwakafanana nekusvetuka kubva mundege usina parachuti. "Pakati pehusiku muzvinabhizimusi anotanga kugadzira parachuti uye anomirira kuti ivhure asati arova pasi."
 22. "Izwi rinoparadza kwazvo pasi rese ndere 'mangwana'."
 23. “Kuti ubudirire mubhizinesi nekudyara iwe unofanirwa kunge usina zvemukati zvemweya kuti ukunde uye ukundwe. Kukunda uye kurasikirwa chingori chikamu chemutambo.
 24. "Passion ndiko kutanga kwekubudirira."
 25. "Vafumi vanotarisa pane yavo kodhi yekodhi, nepo vamwe vese vachitarisa pamari yavo yemari."
 26. «Vanhu vakabudirira kwazvo ndevasingabvumirani vasingatyi kubvunza kuti sei? apo munhu wese achifunga kuti zviri pachena. "
 27. "Chikamu chakaomesesa chekuchinja chiri kupfuura nekusazivikanwa."
 28. Kumirira kunotora simba rako. Kuita kunoita simba.
 29. “Vanhu vazhinji vanoda kuti nyika yese ichinje. Rega ndikutaurire chimwe chinhu, zviri nyore kuzvishandura pane nyika yese. "
 30. "Kana munhu achitsvaga kuchengetedzeka, ndipo paanowedzera kuregedza kutonga hupenyu hwake."
 31. “Ndiri kunetsekana nevanhu vese vanoisa pfungwa dzavo pamari kwete pfuma yavo, inova dzidzo yavo. Kana vanhu vakagadzirira kuve vanochinjika, chengetedza yakavhurika pfungwa uye dzidza, ivo vanozofuma kubva kushanduko. "Kana vachifunga kuti mari ichagadzirisa matambudziko avo, ndinotya kuti vachave nemugwagwa wakaoma."
 32. «Chirongwa ibhiriji kuzviroto zvako. Basa rako ndere kuita hurongwa kana iro bhiriji chairo, kuti zviroto zvako zviitike. "Kana zvese zvaunoita kugara mubhangi uchirota kune rimwe divi, zviroto zvako zvinongova zviroto nekusingaperi."
 33. "Pandinowedzera kuisa njodzi pakurambwa, ndipo panowedzerawo mikana yangu yekugamuchirwa."
 34. «Nguva zhinji unozoona kuti havasi amai vako kana baba, murume wako kana mukadzi wako, kana vana vari kukutadzisa. Uri. Ibva panzira yako.
 35. “Ndinoona vanhu vazhinji vachitambura uye vachishanda nesimba nekuoma zvakanyanya nekuda kwekungonamira pamifungo yekare. Vanoda kuti zvinhu zvive sezvavaive, vanoramba shanduko. Pfungwa dzekare imhosva huru. Imhosva nekuti havazivi kuti pfungwa iyi kana nzira yekuita chimwe chinhu chakashanda nezuro, nezuro yaenda. "
 36. 'Chero ani anogona kukuudza njodzi dziripo. Anamuzvinabhizimusi anogona kuona mubayiro.
 37. "Ramangwana rako rakagadzirwa nezvaunoita nhasi, kwete mangwana."
 38. «Zvisarudzo zvako zvinoratidza ramangwana rako. Tora nguva yekuita sarudzo dzakanaka. Ukakanganisa, hapana chinoitika; dzidza pazviri uye usazvidzokorora. »
 39. Usamboti haugone kutenga chimwe chinhu. Aya mafungiro asina kunaka. Zvibvunze kuti ungazvikwanise sei.
 40. "Iyo nguva yaunofunga kugadzira pasipo yekuwana mari, hupenyu hwako hunochinja."
 41. «Kuchikoro tinodzidza kuti mhosho dzakaipa, tinorangwa nekuzviita. Nekudaro, kana iwe ukatarisa nenzira iyo vanhu vakagadzirwa kuti vadzidze, kuri kuburikidza nemhosho. Tinodzidza kufamba nekudonha. Dai tisina kumbowa hatina kuzombofamba. "
 42. "Iwe unozoita zvimwe zvikanganiso, asi kana iwe ukadzidza kubva kwavari, izvo zvikanganiso zvinozoshanduka kuita huchenjeri, uye huchenjeri hwakakosha kuti upfume."
 43. Musiyano uripo pakati pevapfumi nevarombo ndeuyu: vapfumi vanoisa mari yavo uye vanoshandisa izvo zvasara. Murombo anoshandisa mari yake uye anoisa zvasara.
 44. «Chinhu chakakosha kwazvo chatinacho ipfungwa dzedu. "Kana iwe wakanyatsodzidziswa, unogona kugadzira hupfumi hwakawanda mune izvo zvinoita kunge chinguva."
 45. "Kana iwe uchida kuwana rusununguko rwemari unofanirwa kuve mumwe munhu akasiyana nezvauri izvozvi uye rega izvo zvanga zvichikubata kumashure munguva yakapfuura."
 46. «Tsvaga mutambo uyo waunogona kuhwina wozvipira hupenyu hwako kuutamba; tamba kukunda. "
 47. Unongova murombo kana ukakanda mapfumo pasi. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti iwe wakaita chimwe chinhu. Vanhu vazhinji vanongotaura uye vanorota kupfuma. Pane zvawakaita.
 48. “Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezve vanhu vanoedza zvinhu zvitsva uye vanokanganisa ndechekuti kukanganisa kunoita kuti urambe uchizvininipisa. "Vanhu vanozvininipisa vanodzidza kupfuura vanhu vasingazivi."
 49. Manzwiro anotiita vanhu. Vanotiita chaivo. Izwi remanzwiro rinobva pasimba riri kufamba. Iva akatendeseka nemanzwiro ako uye shandisa pfungwa dzako nemanzwiro ako kuti zvikunakire, kwete kupesana newe. "
 50. Njere inogadzirisa matambudziko uye inoita mari. Mari isina njere dzemari imari inorasika nekukasika. "

Baba vakapfuma baba varombo

Bhuku rakakurumbira raRobert Kiyosaki ndi "Vakapfuma Baba, Varombo Baba"

Mashoko aRobert Kiyosaki handiyo chete chinhu icho nyanzvi yezvehupfumi iyi inotipa kuti tidzidze zvakawanda nezvazvo, bhuku rake "Baba vakapfuma, baba murombo" inokurudzirwa zvakanyanya. Mu inosimbisa maitiro akasiyana ayo munhu anogona kuve nawo kumari, basa uye kunyangwe hupenyu. Misoro mikuru yakanyorwa mubhuku iri rezvemari ndeiyi inotevera:

 • Misiyano pakati pemakambani nevanhu vamwe nevamwe: Makambani anotanga kushandisa zvavanofanira kushandisa vobva vabhadhara mutero. Pane kudaro, vanhu vanobhadhara mutero kutanga vasati vashandisa.
 • Kuwanika kumakambani: Idzo zvinhu zvekugadzira zvinogona kushandiswa nechero ani. Nekudaro, varombo kazhinji havazive maitiro ekuva navo kana kuti havawane mukana kwavari.
 • Kukosha kwedzidzo yezvemari.

Iyo quadrant yekuyerera kwemari

Kana tichitaura nezve kuyerera kwemari quadrant, isu tinoreva maitiro anoongorora maitiro epfungwa dzevanhu padanho remari. Sekureva kwaRobert Kiyosaki, kune huwandu hwese hwemafungiro mana akasiyana pazvinouya mukuita mari. Iye anozvitsanangura mumufananidzo une chimiro chine Cartesian axis ine mana maquadrants:

 1. Mushandi (E): Iwe unowana mari muchimiro chemubhadharo, ndiko kuti, unoshandira mumwe munhu. Kuruboshwe kweiyo quadrant.
 2. Kuzvishandira (A): Tora mari uchizvishandira. Kuruboshwe kweiyo quadrant.
 3. Muridzi webhizinesi (D): Ane bhizinesi rinomuwanisa mari. Kurudyi kweiyo quadrant.
 4. Investor (I): Iwe unoisa mari yako kumushandira iye kuburikidza nemari. Kurudyi kweiyo quadrant.
Nyaya inoenderana:
Peter Lynch Quotes

Isu tese tiri veimwe yeaya mana mana mana. Vazhinji veavo vari kuruboshwe varombo kana ndevepakati pepakati, nepo avo vari kurudyi vari vapfumi.

Ndinovimba kuti zvakataurwa naRobert Kiyosaki zvakubatsira iwe kukura maererano nemaitiro ekudyara uye pfungwa.


Izvo zviri muchinyorwa zvinoomerera pamisimboti yedu ye tsika dzekunyora. Kuti utaure chikanganiso tinya pano.

Iva wekutanga kutaura

Siya yako yekutaura

Your kero e havazobvumirwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa ne *

*

*

 1. Inotarisira iyo data: Miguel Ángel Gatón
 2. Chinangwa cheiyo data: Kudzora SPAM, manejimendi manejimendi.
 3. Legitimation: Kubvuma kwako
 4. Kutaurirana kwedata
 5. Dhata yekuchengetedza: Dhatabhesi inobatwa neOccentus Networks (EU)
 6. Kodzero: Panguva ipi neipi iwe unogona kudzora, kupora uye kudzima ruzivo rwako