Aleksander Vinal

Navdušujem se nad študijem ekonomije in financ, tako da so moji študiji na koncu povezani s temi področji. Moja ambicija je prispevati k pravičnejši porazdelitvi virov, kar bi moralo biti predmet Ekonomije kot družboslovja.