د جوز مانویل ورګاس پلیس هولډر عکس

زه د اقتصاد او مالیې په اړه علاقه لرم ، له همدې امله ما دا پروژه پیل کړې له کوم ځای څخه چې زه هیله لرم زده کړې ته دوام ورکړم ، او زما د پوهې شریکولو ته ، له هر هغه څه سره چې په دې نړۍ کې پرمخ وړل کیږي.