reklama
Strach przed wzrostem cen dodatkowo przyspiesza zakupy i wywiera presję na wzrost cen

Reflacja

Jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania terminów ekonomicznych, takich jak inflacja, hiperinflacja, deflacja itp. Powód, dla którego nie jest tak ...