Risikopremie

På denne siden kan du følge verdien av Spansk risikopremie minutt for minutt. Verdien av premien indikerer risikoen som finansmarkedene tilordner et lands gjeld. Jo større den verdien er, desto større er finansieringskostnad at landet må betale, og jo større er risikoen for konkurs.

For Spania blir risikopremien beregnet ut fra den tyske risikopremien, så en verdi på 400 poeng betyr det differensialet Mellom den tyske og den spanske risikopremien er den 400. Hvis det for eksempel koster Tyskland 1,3% å finansiere seg selv og Spania har en differensial på 400, er finansieringskostnadene i Spania 5,3%. Denne verdien oppnås ved å legge til 130 + 400 = 530 (5,3% i prosent).

Risikopremien har dessverre blitt kjent i Spania som et resultat av suverene trekke krise 2011 som fikk verdien til å stige til tall over 500 poeng. I denne situasjonen kan ikke et land finansiere seg i markedene, så risiko for mislighold den er enorm.