De tre viktigste eiendelene er eiendeler, forpliktelser og nettoverdi.

Arvsmasser

Forklaring på hva eiendeler er, definisjonen av hver av dem og hva en balanse består av

Det er to typer insolvens, kontantstrøm og balanse.

solvens

Beskrivende artikkel om hva solvens er, hvordan man beregner og tolker den, dens betydning og de to typer insolvens som eksisterer.

Det optimale forholdet mellom økonomisk autonomi er 0 eller høyere

Økonomisk forholdstall

Artikkel om økonomisk autonomiforhold, forklaring, formel for å beregne det, og hvordan du vet hvordan du skal tolke det.

golf

Investering i en golfklubb: et veldig lønnsomt alternativ

Å høre til golfklubber gjør en forskjell, og ifølge sosiologer er det medlemmene deres prøver å føle at de ikke er som de andre. Tilhørighet til golfklubber gjør en forskjell, og ifølge sosiologer er det medlemmene deres prøver å føle at de ikke er som de andre, der kravene for å få tilgang til disse 12 sentrene inkluderer ventelister, anbefalinger fra andre medlemmer

Elektrisk inn i elbilsektoren

En nyhet som selskaper som er notert på de nasjonale aksjemarkedene viser, er at de har kommet inn i det fremvoksende markedet.

fortjeneste advarsel

Hva er profittadvarsler?

Den såkalte profittvarselen er fremfor alt en advarsel om fortjeneste? om et selskap notert på aksjemarkedene. Den såkalte profittvarselen er fremfor alt en advarsel om fortjeneste? om et selskap notert på aksjemarkedene

juridisk person

Hva er den juridiske enheten?

Selvfølgelig blir navnet på juridisk enhet mye lyttet til av en god del av innbyggerne, selv om de virkelig vet hva det betyr. Den juridiske personen er fiktiv i stand til å utøve rettighetene og tilegne seg forpliktelsene til å utføre i sine forskjellige aktiviteter

gjeldsbrev

Forretningsmerknader: invester mer lønnsomt

Forretnings- eller bedriftsnotater er et noe atypisk investeringsprodukt i den forstand at det ikke er notert på finansmarkedene. De Næringsdokumenter fra selskaper eller selskaper er et produkt for investeringer noe atypisk i den forstand at det ikke er notert på finansmarkedene

obligasjon

Hva er en kupong?

Obligasjonen er fremfor alt et kraftig finansielt instrument som brukes av både private og offentlige enheter

Frilanskvote

Selvstendig næringsdrivende avgift er hodepine for mange: å forstå det, å akseptere det, å betale det og assimilere det, og det er mange varianter

hva er factoring

Hva er Factoring?

Factoring er en kommersiell virksomhet som kan være veldig fordelaktig hvis du har en liten bedrift. Vet du hva årsakene er?

hvordan er den sosiale kapitalen

Hva er en kapitalforhøyelse?

Kapitaløkning består i å gi større verdi og eiendeler til selskapet, forskjellige måter å gjøre det på og fordeler som vi vil se nedenfor.

factoring

Hva er factoring?

Factoring er et alternativ for finansiering av arbeidskapital som er rettet mot små og mellomstore selskaper. Oppdag typer, fordeler og ulemper.