Claudi casals

Jeg har investert i markedene i årevis, virkelig av en eller annen grunn har investeringene interessert meg siden jeg gikk på videregående. All denne fasetten har jeg alltid pleidet under erfaring, studium og kontinuerlig oppdatering av hendelsene. Det er ingenting jeg brenner for mer enn å snakke om økonomi.