winstwaarschuwing

Wat zijn winstwaarschuwingen?

De zogenaamde winstwaarschuwing is vooral een waarschuwing voor winst? over een op de aandelenmarkten genoteerd bedrijf. De zogenaamde winstwaarschuwing is vooral een waarschuwing voor winst? over een op de aandelenmarkten genoteerd bedrijf

rechtspersoon

Wat is de juridische entiteit?

Natuurlijk wordt door een groot deel van de burgers veel geluisterd naar de naam van de juridische entiteit, hoewel ze echt weten wat de betekenis ervan is. De rechtspersoon is fictief in staat om de rechten uit te oefenen en de verplichtingen te verwerven die hij bij zijn verschillende activiteiten moet uitoefenen

promessen

Zakelijke notities: investeer winstgevender

Bedrijfs- of bedrijfsobligaties zijn een enigszins atypisch beleggingsproduct in die zin dat het niet genoteerd is op de financiële markten. De commercial paper van bedrijven of corporaties is een enigszins atypisch investeringsproduct in die zin dat het niet genoteerd is op de financiële markten

obligatie

Wat is een tegoedbon?

De obligatie is vooral een krachtig schuldfinancieringsinstrument dat wordt gebruikt door zowel particuliere als overheidsinstanties

Hoe patenteer je een merk of idee?

Met een octrooi op uw idee kunt u het exclusieve recht erop verkrijgen. Om een ​​idee te octrooieren, moet u verschillende documenten voorbereiden

Grootste producent van olijfolie

Olijfolie is het goud van de Middellandse Zee, het maakt deel uit van onze dagelijkse voeding en we krijgen geen maaltijd zonder olijfolie.

Freelance quota

De freelancevergoeding is voor velen hoofdpijn: om het te begrijpen, te accepteren, te betalen en te assimileren, en er zijn veel varianten

wat is factoring

Wat is factoring?

Factoring is een commerciële operatie die erg voordelig kan zijn als u een klein bedrijf heeft. Weet u wat de redenen zijn?

hoe is het sociaal kapitaal

Wat is een kapitaalverhoging?

Kapitaalverhoging bestaat uit het verstrekken van meer waarde en activa aan het bedrijf, de verschillende manieren om dit te doen en voordelen die we hieronder zullen zien.

factoring

Wat is factoring?

Factoring is een financieringsmogelijkheid voor werkkapitaal die gericht is op kleine en middelgrote ondernemingen. Ontdek de soorten, voor- en nadelen.