जोस मनुएल वर्गास प्लेसहोल्डर छवि

म अर्थशास्त्र र वित्तको बारेमा उत्साहित छु, यसैले मैले यस प्रोजेक्टमा शुरू गरेको छु जहाँबाट म सिक्न जारी राख्ने आशा गर्दछु, र मेरो ज्ञान साझा गर्दैछु, यस संसारमा भइरहेको सबै चीजहरूको साथ अप-टु-डेट भइरहेको छ।

जोसे मानुएल वर्गासले २०१ May मेदेखि १ articles लेख लेखेका छन्