जोस रीसियो

म जानकारी को लागी उत्साहित छु, र विशेष गरी अर्थव्यवस्था को बारे मा र मेरो जानकारी मानिसहरुमा स्थानान्तरण गर्दै ताकि तिनीहरूले आफ्नो पैसाको प्रबन्ध गर्न सक्दछन्। अवश्य पनि, वस्तुस्थिति र स्वतन्त्रताको साथ, यो अधिक हराइरहेको हुनेछ।

जोसे रेसिओले नोभेम्बर २०१ 1209 देखि १२० articles लेख लेखेका छन्