अलेजेन्ड्रो भिनाल

म अर्थशास्त्र र वित्त को अध्ययन को बारे मा उत्साहित छु, यति धेरै कि मेरो अध्ययन यी क्षेत्रहरु सम्बन्धित हुन समाप्त भयो। मेरो महत्वाकांक्षा भनेको संसाधनहरूको अधिक समान वितरणमा योगदान पुर्‍याउनु हो जुन सामाजिक विज्ञानको रूपमा अर्थशास्त्रको उद्देश्य हुनुपर्दछ।