Is-settur tal-Internet fis-suq tal-ishma: għażla oħra fl-investiment

internet Jekk hemm segment ta 'negozju li jattira eluf u eluf ta' investituri, speċjalment l-iżgħar, dak huwa l-Internet. Mhux ta 'b'xejn, huwa wieħed mill-aktar importanti għalik li tikseb profitti kbar u veloċi fis-swieq tal-ekwità. Iżda fl-istess ħin huma perikolużi ħafna għax minħabba tagħhom volatilità għolja tista 'tħalli ħafna ewro fit-triq. Bħala konsegwenza ta 'dawn il-karatteristiċi, ikun rakkomandabbli ħafna għalik li tkun taf kif inhu s-settur tal-Internet fis-suq tal-ishma. B'serje ta 'kontribuzzjonijiet li jistgħu jkunu ta' benefiċċju kbir minn issa 'l quddiem.

Naturalment, il - preżenza ta 'dawn il - kumpaniji fil - dħul varjabbli bħalissa mhix wiesgħa ħafna. Minħabba li huma limitati għal ftit proposti biss, f'ħafna każijiet marbuta ma 'kumpaniji tat-tieni familja. Jikkwota fil - swieq finanzjarji sekondarji tal-Borża Spanjola. Mhux segwit minn investituri żgħar u medji. Minħabba l-karatteristiċi speċjali ta 'dawn il-mudelli ta' negozju innovattivi.

Jew il-mod, hija waħda mill-alternattivi li għandek bħalissa biex tagħmel l-iffrankar tiegħek profittabbli. Mhux ta 'b'xejn, huma titoli li għandhom potenzjal ta' apprezzament sinifikanti. Fuq dak offrut minn klassi oħra ta 'setturi tas-suq tal-ishma aktar jew anqas konvenzjonali. B'xi partikolaritajiet speċjali rigward il-mod ta 'kummerċ tiegħu fis-swieq tal-ekwità. B'differenza aktar minn notevoli bejn il-prezzijiet massimi u minimi tagħha. Fatt li jattira parti tajba mill-investituri, speċjalment dawk li jagħżlu operazzjonijiet veloċi ħafna, anke fl-istess sessjoni ta 'negozjar. Dawn huma l-valuri tas-settur tal-Internet.

Internet: borża mħallta

F'dan is-settur tista 'ssib kull tip ta 'linji ta' negozju. Mill-valuri ta 'impjantazzjoni kummerċjali qawwija għal mudelli oħra li għadhom fil-proċess ta' espansjoni. Skont din il-varjabbli, ikun iktar interessanti li tinvesti l-iffrankar skont il-profil tal-investitur li għandek. Fi kwalunkwe każ, huma maħsuba għal tip ta 'investiment definit sewwa. Huma jfittxu l-ogħla profittabilità fuq konsiderazzjonijiet oħra. Huma l-ispekulaturi li jimxu bl-aħjar mod f'dawn l-operazzjonijiet.

Li toħroġ fis-swieq internazzjonali huwa b'xi mod, waħda mill-aħjar alternattivi li tista 'tieħu biex tissodisfa x-xewqa li tinvesti f'titoli tas-segment tal-internet. Mhux għalxejn, jekk trid tinvesti l-iffrankar tiegħek, ma jkollokx għażla oħra ħlief li tmur fis-swieq internazzjonali fejn hemm offerta importanti ħafna minn dawn il-kumpaniji. Pereżempju lill-borża Ġermaniża, Franċiża jew Taljana biex jifformalizzaw ix-xiri ta 'ishma. Għalkemm għandek tassumi li t-tariffi u l-kummissjonijiet li japplikaw għalik f'dawk is-swieq huma kemmxejn aktar espansiva milli fil-pjazez nazzjonali. Huma kumpaniji, li wkoll ma jqassmu l-ebda ħlas ta 'dividend fost l-azzjonisti tagħhom.

B'qawwa għolja biex terġa 'tivvaluta

Prezzijiet Jekk xi karatteristika tiddefinixxi l-valuri ta 'dan is-segment tan-negozju, hija li għandhom potenzjal għoli ħafna ta' apprezzament. Fuq setturi oħra tal-ħażniet. Imma oqgħod attent ħafna b'dan, peress li huwa bbażat ħafna mill-ħin fuq l-aspettattivi tal-mudelli tan-negozju tiegħek, mhux fuq il-benefiċċji li żviluppaw.

Meta l-istokk tas-suq jogħla, huma l-ewwel li jmexxu l-indiċijiet tal-ekwità, l-istess bħal meta jseħħ l-effett oppost, huma l-kumpaniji li jiddeprezzaw l-iktar fis-swieq finanzjarji. Huma jġibu ruħhom b'ħafna varjazzjonijiet fil-prezzijiet tagħhom. Sal-punt li huwa franchement diffiċli li tissorvelja b'mod eżawrjenti l-evoluzzjoni tagħha. Anke biex tivverifika x'inhi t-tendenza attwali tiegħek. Biss investituri aktar esperjenzati jinsabu f'sitwazzjonijiet ta 'operazzjonijiet b'dawn il-valuri speċjali ħafna.

Peress li huwa bbażat aktar fuq l-aspettattivi milli fuq ir-realtajiet imposti mill-kumpaniji ta 'l-internet infushom, il-potenzjal tiegħu għal rivalutazzjoni huwa għoli ħafna. Fuq setturi oħra tas-suq tal-ishma u li jagħmlu dawn il-proposti suġġestivi ħafna għal parti kbira ta 'investituri żgħar u medji. F'xi każijiet, taħt perċentwali importanti ħafna u dejjem taħt iċ-ċifri fil-benefiċċji li jirrappurtaw dwar l-iffrankar investit. Huma preċiżament dawk li jfaddlu bl-iktar profil spekulattiv li huma l-aktar probabbli li jiżviluppaw dawn il-movimenti 'l fuq.

Negozju mix-xibka

negozju Naturalment, l-internet huwa l-oriġini ta 'ħafna niċeċ tan-negozju li huma meqjusa minn angoli differenti fil-mudell ta' ġestjoni. Mill-midja bbażata fuq dawn it-teknoloġiji ġodda għal dak li jużaw din l-għodda biex jippromwovu negozju tal-kummerċ elettroniku, sistemi ta ’distribuzzjoni jew sempliċement bħala vettura biex tqiegħed fis-suq il-prodotti jew is-servizzi tiegħek. Id-diversità, kif tista 'tara, hija għolja ħafna u dan wassal lil bosta kumpaniji biex jiddeċiedu li jfittxu finanzjament permezz tal-elenkar fis-swieq tal-ekwità. Sabiex tkun tista 'tagħmel l-iffrankar tiegħek profittabbli minn dawn il-mumenti preċiżi.

Iżda fil-każijiet kollha, l-offerta hija ħafna usa 'fi swieq finanzjarji li jinsabu barra l-fruntieri tagħna milli f'dawk nazzjonali. Mhux għalxejn, f’din tal-aħħar il-proposti huma pjuttost limitati u dejjem taħt l-istess mudelli kummerċjali fuq il-web. Sal-punt li ma jkollokx għażla oħra ħlief li tfittex l-iktar swieq rappreżentattivi barra l-pajjiż biex tissodisfa d-domanda tiegħek minn issa 'l quddiem.

Din l-istrateġija ta 'investiment, min-naħa l-oħra, iġġib kummissjonijiet ogħla fir-rigward ta' operazzjonijiet formalizzati fis-swieq nazzjonali. Mhux taħt rati spettakolari ħafna, iżda għallinqas biżżejjed biex tnaqqas il-marġini ġġenerati mill-qligħ kapitali tal-operazzjonijiet imwettqa. Għalkemm tista 'tieħu vantaġġ minn xi offerti promossi minn banek u intermedjarji finanzjarji li jbaxxuhom b'mod sinifikanti. L-uniku rekwiżit biex taċċessa dawn ir-rati huwa li twettaq operazzjonijiet varji matul is-sena. Minn dan ix-xenarju, ikollok tanalizza jekk huwiex konvenjenti għalik li tikkuntrattahom b'dawn il-kundizzjonijiet jew le.

Valur miżjud ta 'dawn l-investimenti

valurSabiex inti ttejjeb l-operazzjonijiet f'titoli tal-internet, ikollok tfittex l-iktar aspetti pożittivi ta 'din il-forma ta' azzjoni. Kif tistgħu taraw, il-valuri miżjuda ta 'dan it-tip speċjali ta' investiment huma ħafna u diversi ħafna. Fi kwalunkwe każ, ikollokhom disponibbli fi kwalunkwe ħin u sitwazzjoni. Fost liema jispikka dan li ġej li nesponu hawn taħt.

 • Introduċik settur li qed jespandi b'mod ċar u li jista 'jġibilek aktar minn ferħ wieħed minn dawn il-mumenti. Eżattament minħabba l-livell ta 'penetrazzjoni li għandha din il-linja ta' negozju. B'marġni importanti biex tikseb benefiċċji kbar fis-snin li ġejjin.
 • Huwa veru li l - ikkuntrattar ta 'l - ishma tagħhom iġorr ħafna riskji għall - investituri, iżda huma jirrappreżentaw aktar l - vantaġġi li tista 'tikseb Jekk tagħżel li tinvesti l-iffrankar tiegħek f'waħda mill-kumpaniji tagħhom. Mill-inqas fl-aktar rappreżentattivi tas-settur u li huma elenkati fis-swieq finanzjarji internazzjonali. F'xi każijiet, anke b'suċċess kbir għal żmien qasir.
 • Il-volatilità tista 'tkun inċentiv ieħor għalik li tagħżel għalihom fl-istrateġija ta' investiment tiegħek. Speċjalment jekk int wieħed mit-tip ta 'investituri li qed ifittxu operazzjonijiet veloċi jew saħansitra fl-istess sessjoni tal-kummerċ. Mhux ta 'b'xejn, huma suxxettibbli ħafna għal dawn il-movimenti qosra u definiti sew.
 • L-azzjonijiet tat-titoli tal-internet huma attivi ħafna u taħt dinamiżmu akbar milli f'setturi oħra ta 'ekwità. Sal-punt li f'perjodi bullish, il-prezzijiet tagħhom jogħlew aktar minn kwalunkwe oħra. Filwaqt li huma reċessivi jew inqas favorevoli hemm tnaqqis akbar fil-prezzijiet tagħhom. Kultant anke b'mod vjolenti ħafna kif tista 'tara fil-prezzijiet storiċi tagħhom.
 • Jekk dak li qed tfittex huwa dividend tajjeb, aħjar tinsa dwar dan is-settur. Mhux ta 'b'xejn, huwa komuni ħafna fost il-kumpaniji tagħhom li ma jqassmu l-ebda dividend fost l-azzjonisti. L-ispjegazzjoni f'ħafna mill-każijiet hija dovuta għall-fatt li ma jiġġenerawx benefiċċji. Huwa sempliċi biex tkun tista 'tifhimha malajr.
 • Għall-kuntrarju, fi ftit jiem tista ’tieħu ftit rendiment għoli ħafna jekk kollox jiżviluppa b’mod pożittiv. Aspett li huwa ħafna iktar ikkumplikat milli tista 'ssib f'titoli oħra ta' ekwità aktar konvenzjonali f'termini tal-mudelli tan-negozju tagħhom. Huma azzjonijiet irrakkomandati b'mod speċjali biex jissottoskrivu f'perjodi jew taħt tendenzi 'l fuq b'mod ċar.
 • Fi ħdan dan serje ta 'kontribuzzjonijiet iġġenerat minn dawn l-assi finanzjarji, jispikka għar-rilevanza speċjali tagħhom li huma l-aktar favorevoli għalik biex iżżid l-assi tiegħek malajr ħafna. Huma kkaratterizzati, min-naħa l-oħra, bid-differenzi għoljin tagħhom bejn il-prezzijiet massimi u minimi tagħhom. B'devjazzjonijiet li jistgħu saħansitra jaqbżu l-livell ta '5%.
 • Huwa investiment li huwa ddisinjat apposta għal profil ta ’investitur definit sew. Żagħżugħ, li jħobb l-operazzjonijiet fuq medda qasira ta 'żmien u huwa distint billi għandu qawwa ta' xiri għolja. Fejn il-movimenti jsiru onlajn, mill-kompjuter jew it-telefon ċellulari tiegħek. Permezz ta 'bosta operazzjonijiet matul eżerċizzju sħiħ.

Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kun l-ewwel li tikkummenta

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat. oqsma meħtieġa huma mmarkati bl *

*

*

 1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
 2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
 3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
 4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
 5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
 6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.