jose recio

Jien passjonat dwar l-informazzjoni, u speċjalment dwar l-ekonomija u nittrasferixxi l-informazzjoni tiegħi lin-nies sabiex ikunu jistgħu jimmaniġġjaw aħjar flushom. Naturalment, bl-oġġettività u l-indipendenza, ikun nieqes aktar.