Энкарни Аркоя

Эдийн засаг бол амьдралаа залгуулах эхний мөчөөс л бидний сонирхлыг татдаг зүйл юм. Гэсэн хэдий ч бид энэ мэдлэгийн талаар төдийлөн сурдаггүй тул би бусдад эдийн засгийн ойлголтуудыг ойлгоход нь тусалж, хуримтлалыг сайжруулах эсвэл түүнд хүрэх зөвлөмж, санаануудыг өгөхөд дуртай.

Энкарни Аркояа 227 оны 2020-р сараас хойш XNUMX нийтлэл бичсэн