Эдийн засгийн санхүү

Эдийн засаг, санхүүгийн администраторын танилцуулга. Би санхүүгийн асуудалд дуртай бөгөөд энэ вэбсайт дээр боломжтой үедээ тэдэнтэй харьцдаг. Хэрэв та санхүүгийн асуудалдаа санаа зовж байгаа бол биднийг байнга уншиж байвал сайн байна.