Оданочување на инвестициски фонд

Оданочување на инвестициски фонд

Како што можете да видите, заедничките фондови се засноваат на основни принципи и овозможуваат лесен и професионален пристап до различни видови на средства.

720 модел

Што е модел 720?

Моделот на декларацијата 720 е модел одобрен од 2012 година и се спроведуваше врз основа на даночните и финансиските регулативи

Приход од AdSense

Како да ги пријавите приходите од AdSense

Создадете своја веб-страница или некаков вид на услуга преку Интернет, можете да го користите системот AdSense за да заработите пари преку Интернет благодарение на добиените посети

Одземени трошоци

Одземени трошоци

Toе разговараме со вас за најчестите трошоци за одбивање што можете да ги ставите во месечната изјава за физички лица ...

Дополнителен биланс на успех

Дополнителен биланс на успех, така што податоците што ги стававме погрешно може да се коригираат и бројките да бидат точни.