Енкарни Аркоја

Економијата е нешто што нè интересира од првиот момент кога се занимаваме со крај со крај. Сепак, многу од ова знаење не учиме, затоа сакам да им помагам на другите да ги разберат концептите на економијата и да дадам совети или идеи за подобрување на заштедите или нивно постигнување.