Енкарни Аркоја

Економијата е нешто што нè интересира од првиот момент кога се занимаваме со крај со крај. Сепак, многу од ова знаење не учиме, затоа сакам да им помагам на другите да ги разберат концептите на економијата и да дадам совети или идеи за подобрување на заштедите или нивно постигнување.

Енкарни Аркоја има напишано 227 статии од јули 2020 година