Хозе рецио

Јас сум страстен за информациите, а особено за економијата и за пренесување на моите информации на луѓето за тие да можат подобро да управуваат со своите пари. Се разбира, со објективност и независност, повеќе ќе недостасуваше.