Ny tahotra ny fiakaran'ny vidim-piainana dia vao maika manafaingana ny fividianana ary hiteraka tsindry ambony amin'ny vidiny

Reflation

Efa mahazatra antsika ny mandre teny ara-toekarena toy ny fiakaran'ny vidim-piainana, hyperinflation, deflasi sns. Ny antony tsy dia ...

Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia miteraka fahaverezan'ny fahefa-mividin'ny mponina

Fahefana mividy

Ny famaritana mivantana indrindra ny momba azy io rehefa miresaka ny fahefa-mividy isika dia ny fifandraisana misy eo amin'ny fahafaha-manao ...