Коркунучтун премиуму

Бул баракчада сиз Испан тобокелдиги мүнөт сайын. Сыйлыктын наркы каржы базарлары өлкөнүн карызына алып келүүчү тобокелдикти көрсөтөт. Бул чоңдук канчалык чоң болсо, ошончолук чоң болот каржылоо наркы Өлкө төлөшү керек, демек, банкроттукка учуроо коркунучу чоң.

Учурда испандык тобокелдик премиум болуп саналат 110 негизги ойлор.

111 +11.11%05/07/2022 17:20

110 +11.1%05/07/2022 16:50

109 -21.09%05/07/2022 16:40

111 -11.11%05/07/2022 15:50

112 +11.12%05/07/2022 15:20

111 +11.11%05/07/2022 15:10

110 +11.1%05/07/2022 14:10

Испанияда, тобокелдик премиясы Германиянын тобокелдик премиясынын негизинде эсептелет, ошондуктан 400 баллдык мааниси дегенди билдирет дифференциал Немис жана испан рискинин ортосундагы сыйакы 400дү түзөт. Мисалы, Германия өзүн каржылоого 1,3% чыгымга учураса, Испания 400 дифференциялга ээ болсо, Испанияда каржылоонун баасы 5,3% ды түзөт. Бул маани 130 + 400 = 530 (пайыз менен 5,3%) кошуу менен алынат.

Натыйжада, тобокелдиктин премиуму Испанияда белгилүү болуп калды эгемендүү чыгарып салуу кризиси 2011-жылдын көрсөткүчү 500 баллдан жогору көрсөткүчкө жеткен. Мындай кырдаалда, өлкө базарларда өзүн каржылай албайт, демек дефолт коркунучу бул абдан чоң.