рекламалоо
Үч негизги актив - бул активдер, милдеттенмелер жана таза нарк.

Heritage Masss

Компаниянын бардык активдери массалык түрдө, ээлеген каржылык мүнөзүнө жараша сегменттер боюнча топтоштурулушу мүмкүн. Ар бири ...