рекламалоо
Шарп катышынын максаты инвестициялык фонддун кирешелүүлүгү менен тарыхый туруксуздугунун ортосундагы байланышты өлчөө болуп саналат.

Sharpe катышы

Коэффициенттер каржы дүйнөсүндө кеңири колдонулат, айрыкча ар кандай экономикалык абалды талдоо жана салыштыруу үчүн…