Энкарни Аркоя

Экономика - бул жашообузду чечүү менен алектенгенден баштап эле бизди кызыктырган нерсе. Бирок, биз бул билимдин көп бөлүгүн үйрөнө бербейбиз, андыктан мен башкаларга экономикалык түшүнүктөрдү түшүнүүгө жана үнөмдөөнү жакшыртуу же аларга жетишүү үчүн кеңештерди же идеяларды бергенге жардам бергим келет.

Энкарни Аркоя 218-жылдын июль айынан бери 2020 макала жазган