jose recio

Мен маалыматка, айрыкча экономикага аябай берилип кетем жана адамдарга өз акчаларын туура башкаруусу үчүн өзүмдүн маалыматымды өткөрүп берем. Албетте, объективдүүлүк жана көзкарандысыздык менен, ал дагы жетишпей калмак.

Jose recio 1209-жылдын ноябрь айынан бери 2015 макала жазган