Claudi casals

Мен базарларга көп жылдардан бери инвестиция салып келе жатам, чындыгында тигил же бул себептерден улам, орто мектепте окуп жүргөн кезимден бери эле дүйнө жүзү мени кызыктырды. Ушунун бардыгын мен ар дайым тажрыйба, изилдөө жана окуяларды үзгүлтүксүз жаңыртып өстүм. Экономика жөнүндө сүйлөшүүдөн өткөн ашыкча эч нерсе жок.