Баланс талдоо жүргүзүү үчүн ар кандай катыштар колдонулушу керек.

Баланс анализи

Эгерде биз өзүбүздүн компаниябызга ээ болсок же биржада листингден өткөн бир компаниянын акцияларын алууну пландаштырсак, эң жакшы нерсе бул…

Операциялык маржа компания пайдага айландырган сатуудан түшкөн кирешенин пайызын аныктоо үчүн колдонулат.

Операциялык маржа

Коэффициенттер, маржалар, кирешелер, чыгымдар, таза киреше, пайдалар ж.б. Бул сөздөрдүн бардыгы биз байланышта болгонубузда тынымсыз угабыз же окуйбуз...