keynesianism

Кейнсизм

Кейнстик экономика, же Кейнсиандык режим деп да белгилүү болгон Кейнсианизм ... тарабынан аныкталган экономикалык теорияны ...