Инфляция калктын сатып алуу жөндөмүнүн жоголушуна алып келет

Сатып алуу күчү

Сатып алуу жөндөмү жөнүндө сөз болгондо, бул эмне жөнүндө экенин эң түз аныктоо - бул кубаттуулуктун ортосундагы байланыш ...