ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ನಿಶ್ಚಲ ವಸ್ತು

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ...

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು

"ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು" ಅನ್ನು "ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು" ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರೆ…

ಪ್ರಚಾರ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿದಾರನ ಹಕ್ಕುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಪ್ರಲೋಭಕ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಬಹುದು…

ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು

ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ...

ವೆಚ್ಚದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ

ವೆಚ್ಚದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೆಚ್ಚಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ...

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ…

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ

ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ,…

ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು