Encarni Arcoya

ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎನ್ಕಾರ್ನಿ ಅರ್ಕೋಯಾ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

Encarni Arcoya ಜುಲೈ 387 ರಿಂದ 2020 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ