ភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធ

 

ភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធ

 

តានតូឡា គណនីឥណទាននិងឥណពន្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅទម្រង់នៃការបង់ប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរ កាតឥណទាននិងឥណពន្ធពេញចិត្ត។ គុណសម្បត្តិចម្បងមួយរបស់ពួកគេគឺថាពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានលទ្ធភាពអនុវត្តប្រាក់របស់យើងតាមលំដាប់លំដោយដូច្នេះសម្របសម្រួលដំណើរការទូទាត់ជាច្រើនដែលត្រូវបានអនុវត្ត។ អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដែលធនាគារផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈគណនីទាំងនេះគឺភាពងាយស្រួលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់យើង។

ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបានប្រើវិធីនេះក៏ដោយ ប្រភេទគណនីមាន លទ្ធភាពដែលយើងមិនបានដឹងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នាដែលមានរវាងគណនីពីរប្រភេទនេះក៏ដូចជាលទ្ធភាពដែលយើងមិនទទួលបានលទ្ធផលច្រើនបំផុត។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងលើកយកមកពន្យល់យ៉ាងច្បាស់និងសង្ខេបថាតើភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះដែលមាន។

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

ភាពខុសគ្នាដំបូងដែលត្រូវលើកឡើងគឺឯកសារ វិធីសាស្រ្តទូទាត់។ ដែលពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានសិទ្ធិចូលដំណើរការ។ គណនីនីមួយៗផ្តល់ឱ្យយើងនូវឱកាសផ្សេងៗគ្នាទាំងនេះគឺជាផ្នែកខ្លះនៃពួកគេ។

ឥណពន្ធ

ចូរចាប់ផ្តើមដោយនិយាយអំពីគណនីឥណពន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យក ការទូទាត់ដែលត្រូវបានគិតប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅគណនីសន្សំរបស់យើង ឬគណនីពិនិត្យរបស់យើង។ តាមវិធីនេះវាអាចត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាដែនកំណត់នៃការទូទាត់ដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយោងទៅតាមមូលនិធិនៃគណនីរបស់យើង។ ដើម្បីផ្តល់ជាឧទាហរណ៍យើងត្រូវតែនិយាយថាប្រសិនបើនៅក្នុងគណនីរបស់យើងយើងបានបញ្ចូលស្មើនឹង ១០០ អឺរ៉ូនោះការទូទាត់ប្រាក់សំណងអតិបរិមារបស់យើងគឺ ១០០ អឺរ៉ូ។

តាមរបៀបជាក់លាក់ការទូទាត់អាចត្រូវបានបំពាក់ជាមួយ កាតឥណពន្ធសំរាប់ទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ ដែលជាកន្លែងដែលការចំណាយអតិបរមារបស់យើងគឺប្រាក់ដែលយើងមាននៅក្នុងការលះបង់របស់យើង។ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើការទូទាត់កាន់តែធំអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបង្កើនថវិកានៅក្នុងគណនីរបស់យើង។

ឥណទាន

នៅក្នុងករណីនៃការ កាតឥណពន្ធ យើងយោងទៅលើវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែលការប្រមូលការទិញត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ខែបន្ទាប់។ ហើយវាចាំបាច់ក្នុងការនិយាយថាការទូទាត់នេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងទោះបីជាគណនីរបស់យើងមិនមានថវិកាក៏ដោយ។

ភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធ

នៅទីនេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ ២ ចំណុច។ ទីមួយគឺថា វិធីសាស្ត្រទូទាត់ ជាក់ស្តែងវានឹងជំពាក់បំណុលធនាគារ។ តាមវិធីនេះយើងត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់ការទិញតាមពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់។ ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដើម្បីទូទាត់ការទូទាត់បំណុលរបស់យើងនៅខែក្រោយយើងត្រូវមានកម្រិតប្រាក់ចំណូលជាក់លាក់នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបញ្ជាក់ពីចំណុចទីពីរ។

ដើម្បីឱ្យធនាគារធានាថាយើងនឹងអាចបង់ប្រាក់ បំណុលទាន់ពេលវេលា ដាក់កម្រិតលើប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យយើងនៅពេលធ្វើការទូទាត់។ ហើយដើម្បីដឹងថាដែនកំណត់នោះគួរតែជាអ្វីធនាគារត្រូវប្រាកដថាសិក្សាពីលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនដើម្បីអាចកំណត់បានថាតើអតិថិជនមានភាពសៅហ្មងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយតើកម្រិតនៃដំណោះស្រាយសៅហ្មងនេះកម្រិតណា។

នេះ វិធីទូទាត់ វាពិតជាមានប្រយោជន៍នៅពេលទទួលបានទំនិញនៅពេលដែលយើងមិនមានសាច់ប្រាក់ឬដើម្បីអាចចំណាយលើការចំណាយដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនដែលមិនបានគ្រោងទុកនៅក្នុងថវិកាប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរនោះគឺថាលុយត្រូវតែប្រគល់មកវិញហើយនេះ អាចធ្វើបានតាមវិធី ៣ យ៉ាងសូមមើលថាតើវាជាអ្វី។

 • វិធីទីមួយ បង់ឥណទានគឺនៅចុងខែនេះមានន័យថាការទូទាត់ត្រូវតែធ្វើឡើងនៅថ្ងៃជាក់លាក់នៃខែបន្ទាប់បន្ទាប់ពីការទិញ។ នេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងទិញអ្វីមួយនៅថ្ងៃទី 20 ខែមករាការទូទាត់គួរតែត្រូវបានបង់ឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ។ ដើម្បីអនុវត្តតាមការបង់ប្រាក់នេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវច្បាស់នៅថ្ងៃដែលបាននិយាយថាការបង់ប្រាក់ត្រូវតែធ្វើឡើងបើមិនដូច្នេះទេត្រូវគិតពិចារណាថាយើងនឹងត្រូវទទួលការពិន័យនិងអាចឈានដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម។
 • វិធីទីពីរដែលយើងអាចធ្វើបាន ធ្វើឱ្យការទូទាត់ឥណទាន វាគឺដោយគិតជាភាគរយនេះមានន័យថារាល់ខែបន្ទាប់យើងនឹងត្រូវចំណាយសាច់ប្រាក់ដើម្បីអាចទូទាត់ចំណាយសរុបនៃការទិញ។ ដាក់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងធ្វើការទិញ ១០០ អឺរ៉ូក្នុងរយៈពេល ៥ ខែទៀតយើងនឹងត្រូវចំណាយ ២០ អឺរ៉ូដើម្បីទូទាត់នូវចំនួនសរុប។ ដើម្បីធានាថានេះមិនបង្កើតការចំណាយបន្ថែមយើងត្រូវតែដឹងច្បាស់អំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលធនាគារស្នើសុំសម្រាប់ការទូទាត់ប្រភេទនេះ។
 • វិធីទីបីដែលមាន ធ្វើឱ្យការទូទាត់ឥណទាន វាគឺតាមរយៈថ្លៃសេវាថេរ វិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរដោយពាក្យវិល; ហើយវាគឺជាវិធីសាស្រ្តគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនលើថវិការបស់ពួកគេព្រោះក្នុងករណីនេះយើងត្រូវបង់តួលេខដែលបានបង្កើតរួចហើយ។ តាមរបៀបនេះយើងគ្រប់គ្រងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចំណាយនិងការពារការចំណាយដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនពីការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗចំពោះហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។

ហិរញ្ញប្បទាន

នៅក្នុងផ្នែកមុនយើងប្រាកដជាទទួលស្គាល់ថាព្រះគម្ពីរមរមន ឥណទានអនុញ្ញាតឱ្យមានហិរញ្ញប្បទាននៃការទិញរបស់យើង។ ភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់បំផុតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀត។

ភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធ

នៅពេលយើងធ្វើការទិញជាមួយ កាតឥណទានរបស់យើងយើងចែកចាយចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការទិញរបស់យើង។ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមាន ១០០ អឺរ៉ូដែលអាចរកបាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងហើយយើងបានទិញ ២០ អឺរ៉ូ។ ថវិកាសរុបរបស់យើងនឹងមានចំនួន ៨០ អឺរ៉ូ។ អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងនៃរឿងនេះគឺថាយើងមិនជំពាក់បំណុលហើយយើងក៏ចៀសវាងការចាប់អារម្មណ៍ដែលឥណទានអាចបង្កើតបាន។

ម្យ៉ាងវិញទៀត កាតឥណទាននឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើការទូទាត់គណនីដូចគ្នា ២០ អឺរ៉ូប៉ុន្តែផ្អែកលើមូលដ្ឋានពន្យាប្រហែលជា ៥ ខែយើងនឹងបង់ ៤ អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃឥណទានគឺថាដោយមិនចំណាយចំនួនសរុបចាប់តាំងពីការទូទាត់យើងនឹងមានមូលនិធិដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់ចំណាយដែលបានគ្រោងទុករួចហើយហើយវាថែមទាំងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យយើងសងបំណុលផ្សេងទៀត។

វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់ថាកាតទាំងពីរមានកាតរបស់ពួកគេ គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូច្នេះវាក៏មិនប្រសើរជាងអ្នកផ្សេងទៀតដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងរៀនគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់យើងដើម្បីដឹងថាតើប្រភេទនៃការទូទាត់ណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់យើង។

សូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។

Si ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់យើង ពួកគេមានចំនួន ៦០០ អឺរ៉ូហើយនៅក្នុងថវិកាប្រចាំខែរបស់យើងយើងត្រូវការប្រាក់ចំនួន ៤៥០ អឺរ៉ូសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់យើងដូចជាសម្លៀកបំពាក់អាហារសេវាកម្ម។ ល។ ដែលទុកឱ្យយើងនូវប្រាក់ចំនួន ១៥០ អឺរ៉ូដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់អ្វីដែលយើងចង់បាន។ ឧទាហរណ៍ដំបូងយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាតើវាប្រសើរជាងក្នុងការចំណាយប្រាក់ចំនួន ៤៥០ អឺរ៉ូតាមរយៈឥណពន្ធដែលនឹងទុកឱ្យយើងនូវថវិកាចំនួន ១៥០ អឺរ៉ូផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន ៤៥០ អឺរ៉ូយើងប្រហែលជាត្រូវចំណាយប្រាក់ទាំងនោះ។ ក្នុង ៩ ការបង់ ៥០ អឺរ៉ូក្នុងមួយខែ។

ភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធ

ប្រសិនបើយើងបន្តឧទាហរណ៍ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែទៀតវានឹងផ្តល់លទ្ធផលដែលយើងមានមូលនិធិចំនួន ២៧០០ អឺរ៉ូការទូទាត់ប្រចាំខែរបស់យើងនឹងមានចំនួន ៤៥០ អឺរ៉ូហើយវាស្ថិតក្នុងរយៈពេល ១០ ខែដែលហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងមានស្ថេរភាព។ ហើយយើងក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរថាជារៀងរាល់ខែយើងបានប្រមូលប្រាក់ចំនួន ១៥០ អឺរ៉ូដែលមិនគិតថ្លៃតាមវិធីនេះយើងមានមូលនិធិឥតគិតថ្លៃចំនួន ១៥០០ អឺរ៉ូហើយវានឹងកើនឡើង ១៥០ អឺរ៉ូក្នុងមួយខែដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។

រហូតមកដល់ពេលនេះ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានហាក់ដូចជាជម្រើសដែលអាចសំរេចបានហើយតាមពិតវាគឺដោយសារតែយើងមិនត្រឹមតែមានប្រាក់សន្សំរបស់យើងចំនួន ១៥០០ អឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់ ២,៧០០ អឺរ៉ូដែលទោះបីពួកគេត្រូវបានបម្រុងទុកដើម្បីចំណាយលើការចំណាយប្រចាំខែរបស់យើងក៏ដោយក៏អាចប្រើក្នុងករណីបន្ទាន់ដែរ។

ប៉ុន្តែមុននឹងសម្រេចចិត្តថាតើនេះជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍ឬអត់យើងត្រូវគិតពីខ្លួនឯង ទម្លាប់ហិរញ្ញវត្ថុជាការប្រសើរណាស់សូមចាំថាឧទាហរណ៍ត្រូវបានគណនាដោយសន្មតថាយើងមានទម្លាប់ល្អក្នុងការសន្សំប្រាក់ចំនួន ១៥០ អឺរ៉ូដែលនៅសល់។

លើសពីនេះទៀតយើងសន្មតថាយើងមិនបានចំណាយប្រាក់ចំនួន ៤៥០ ក្នុងមួយខែទេប៉ុន្តែបានសន្សំវាដើម្បីអាចដាក់ជី។ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនមានទម្លាប់សន្សំល្អឬយើងជាមនុស្សដែលអាចចំណាយប្រាក់នោះជំនួសឱ្យការដាក់បញ្ចូលគ្នានោះវាអាចថាទីបញ្ចប់មិនមានសង្ឃឹមហើយយើងនឹងមិនចុះចាញ់នឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនឡើយ។

ចំណាប់អារម្មណ៍

ភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធ

ភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានមួយទៀតដែលមានរវាង ឥណទាននិងឥណពន្ធ គឺថាឥណទានជាធម្មតាបង្កើតក ការប្រមូលការប្រាក់ ដោយស្ថាប័នធនាគារ។ ជាទូទៅចំនួនការប្រាក់គឺអាស្រ័យលើពាក្យដែលយើងចង់រ៉ាប់រងការទូទាត់ប្រសិនបើវែងជាងនេះអត្រាការប្រាក់ជាទូទៅខ្ពស់ជាងទោះបីជាអត្រាការប្រាក់នៅដដែលក៏ដោយ។

ក្រោយមកទៀតគឺដោយសារតែមានរយៈពេលផ្សំដូច្នេះដើម្បីអាចអនុវត្តការគណនាបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវស្នើសុំទាំងអត្រាការប្រាក់និងកំឡុងពេលផ្សំដែលយើងត្រូវទូទាត់។

ម៉្យាងទៀតនៅក្នុង គណនីឥណពន្ធ មិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះកម្រៃជើងសារអាចត្រូវបានបង់សម្រាប់ការមានគណនីរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារនិយាយថានេះក៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងស្នើសុំអ្នកប្រឹក្សារបស់យើង។


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

៥៧ យោបល់ទុកអ្នក

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ អ្នកគួរតែអនុវត្តតាម *

*

*

 1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
 2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
 3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
 4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
 5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
 6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។

 1.   តំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម dijo

  ជំរាបសួរ៖ វាជាព័ត៌មានពេញលេញនិងមានប្រយោជន៍បំផុតដើម្បីដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងឥណទាននិងឥណពន្ធ។ ឧទាហរណ៏នៃការទិញជាមួយកាតគឺកាន់តែច្បាស់។ ស្វាគមន៍។

 2.   លោក Taylor dijo

  វាជាការចង់ដឹងចង់ឃើញដែលយើងប្រើពាក្យ "កាតឥណទាន" ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានទាំងកាតឥណពន្ធនិងកាតឥណទាន។ សូមអរគុណសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នា។ គ្រប់យ៉ាង​គឺ​ល្អ​ប្រ​សើ។