តើប្រាក់បម្រុងរបស់ធនាគារគឺជាអ្វី

  អ្វីដែលជាប្រាក់បំរុងរបស់ធនាគារ

ទុនបំរុងធនាគារនិងមុខងាររបស់វា

នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេនិយាយពី ទុនបំរុងធនាគារនៃប្រទេសមួយយើងកំពុងសំដៅទៅលើភាគរយនៃផលិតផលរបស់វាដែលត្រូវរក្សាទុកឱ្យកកដើម្បីទទួលបានការចាប់យកជាសាធារណៈ។ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលធនាគារកណ្តាលធ្វើជាមួយប្រាក់។ នៅពេលធនាគារកណ្តាលប្រើប្រាក់បម្រុងវាធ្វើដូច្នេះដើម្បីបង្កើនឬបន្ថយចំនួនប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេស។

ចរខ្ពស់

នៅពេលអ្នកមាន ប្រភេទនៃចរដែលមាននិន្នាការកើនឡើងអង្គភាពនានារបស់ប្រទេសចាប់ផ្តើមមានធនធានតិចជាងមុនដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាក់កម្ចីឬឥណទានណាមួយ។ នេះមានន័យថាចំនួននៃការកក់ត្រូវតែធំជាង។

តាមរយៈមធ្យោបាយនៃវិធានការណ៍នេះ ធនាគារកណ្តាលអាចធានាថាធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធនេះ ហើយពួកគេគោរពតាមបទដ្ឋានដែលបានចង្អុលបង្ហាញ។ ពួកគេនឹងមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចអោយខ្ចីនៅពេលចាំបាច់។

តើប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្វី?

ចរធនាគារ

វាគឺជាប្រព័ន្ធដែលដោះស្រាយ រៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីអាចអោយខ្ចីនៅពេលក្រោយ និងផ្អែកលើការរំពឹងទុកទីផ្សារ។ នៅពេលដែលវារៃអង្គាសប្រាក់ធនាគារត្រូវតែសន្សំមួយចំណែកតូចហើយមួយទៀតប្រើវាដើម្បីឱ្យមានលំហូរលុយដែលផ្នែកតូចមួយដែលប្រាក់បំរុងរបស់ធនាគារគឺជាប្រាក់បំរុងរបស់ធនាគារ។

ឧទាហរណ៏នៃរឿងនេះគឺដូចខាងក្រោម

ដើម្បីឱ្យអ្នកយល់ពីវាកាន់តែប្រសើរយើងនឹងផ្តល់ឧទាហរណ៍សាមញ្ញ។ ធនាគារចាប់អតិថិជនដែលបើកគណនីជាមួយប្រាក់មួយលានអឺរ៉ូ។ ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់លានអឺរ៉ូធនាគារនឹងប្រើផ្នែកមួយដើម្បីអាចវិនិយោគបាន។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចប្រើពេញមួយលានបានទេដូច្នេះរឿងដែលល្អបំផុតគឺត្រូវសន្សំប្រាក់បម្រុងទុកនៅធនាគារចំនួន ១៥០,០០០ អឺរ៉ូ។

ប្រភេទនៃចរ

នៅក្នុងចរមានភាពខុសគ្នា ប្រភេទនៃចរ។ សារធាតុរំលាយកាន់តែច្រើនផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនតម្រូវការបម្រុងកាន់តែខ្ពស់។ ដោយសារនោះមានន័យថានៅពេលណាដែលបុគ្គលនោះអាចស្នើសុំលុយហើយធនាគារត្រូវតែឆ្លើយតប។

នេះគឺជាករណីទូទៅបំផុតមួយនៅក្នុងការឆែកគណនីពីព្រោះមនុស្សត្រូវមានលុយនោះគ្រប់ពេលដើម្បីប្រើវាសម្រាប់ការទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេហើយធនាគារត្រូវផ្តល់ឱ្យពួកគេនៅពេលពួកគេត្រូវការ។

ធនាគារភាគច្រើនចូលចិត្តមិនប្រើលុយពីការឆែកគណនីដើម្បីវិនិយោគ ហើយពួកគេមិនយកការប្រាក់សំរាប់ប្រភេទគណនីទាំងនេះទេព្រោះវាជាលុយដែលពួកគេមិនអាចធ្វើការជាមួយហើយអ្នកមិនអាចបោះចោលវាបានឡើយ។

នៅពេល ចរនៃលេងជាកីឡាករបម្រុងគឺទាបណាស់នេះអាចនាំឱ្យមានការមិនទុកចិត្តខ្លះចំពោះអ្នកដែលដាក់ប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេនៅទីនោះព្រោះមានប្រូបាបខ្ពស់ដែលពួកគេនឹងមិនអាចយកលុយរបស់គេមកវិញបាន។

ហេតុអ្វីបានជាធនាគារមិនអាចប្រគល់ប្រាក់របស់ខ្ញុំវិញ?

ទុនបំរុងធនាគារនិងធនាគារ

នេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេជាពិសេសនៅក្នុងគណនីចរន្តដូចដែលយើងបានអត្ថាធិប្បាយនៅផ្នែកខាងលើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចូរស្រមៃថាធនាគារមួយមានទុនបំរុងធនាគារយ៉ាងខ្លាំងហើយចាប់ផ្តើមវិនិយោគលុយទាំងអស់របស់អតិថិជន។ អ្នកដែលដាក់ប្រាក់សន្សំនៅទីនោះចង់ទទួលបានប្រាក់វិញទោះយ៉ាងណាធនាគារមិនអាចផ្តល់ឱ្យពួកគេបានទេបើទោះបីជាវាចង់បានក៏ដោយព្រោះប្រាក់នោះត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើការវិនិយោគហើយវាមិនអាចរកបាន។ ប្រសិនបើធនាគារមានអត្រាប្រាក់បម្រុងខ្ពស់នេះនឹងមិនកើតឡើងទេព្រោះវានឹងមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ទៅឱ្យប្រជាជនដែលស្នើសុំវានៅពេលនោះហើយយកមកវិញនូវអ្វីដែលនៅសល់ជាមួយនឹងការវិនិយោគ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីមួយភ្លែត ភាពវឹកវរហិរញ្ញវត្ថុហើយមនុស្សទាំងអស់ចង់ដកប្រាក់របស់ពួកគេក្នុងពេលតែមួយវានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងធនាគារ ដែលក្នុងនោះបាននិយាយថាធនាគារនឹងមិនមានសធនភាពចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលទាមទារវាទេហើយនៅពេលនេះការជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារកណ្តាលឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធនាគារដែលមានធនាគារធំជាងនេះនឹងចូលបើទោះបីជាជម្រើសទី ២ ក៏ដោយ។ ជាប់ពាក់ពន្ធ័យូរណាស់ហើយកើតឡើងតែនៅពេលដែលធនាគារក្ស័យធន។

តើនរណាជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការបង្កើតតម្រូវការបម្រុង

ធនាគារកណ្តាលទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្តល់ជូននូវប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ធនាគារនីមួយៗ។ បាននិយាយថាធនាគារកណ្តាលមានអំណាចធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងអង្គភាពសាធារណៈឬប្រភេទឯកជនណាមួយ។

តើភាគរយនៃប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវមានសម្រាប់ប្រាក់បម្រុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារកណ្តាល

សមសម្រាប់ស្ថាប័នសាធារណៈមិនដូចស្ថាប័នឯកជនទេ។

សម្រាប់ស្ថាប័នឯកជនត្រូវតែមានទុនបំរុងតែមួយនៃចំនួន ២ ភាគរយនៃចំនួនសរុបនៅពេលវាមកដល់

ចរធនាគារចិន

ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់បញ្ញើ
២- ការចុះបញ្ជីមូលបត្រនៅក្នុងផ្សារហ៊ុន

នៅពេលវាមកដល់ ស្ថាប័នវិស័យសាធារណៈ អ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺជាទុនបម្រុងតែមួយភាគរយ ៤ ភាគរយសម្រាប់ប្រភេទនៃការប្រមូលប្រាក់ឬប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ថែមលើមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារហ៊ុន។

តើមានការណែនាំអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដំណើរការរាវកើតឡើង

នៅពេលដែលអង្គភាពកំពុងដំណើរការរាវពួកគេមិនមានកាតព្វកិច្ចណាមួយទាក់ទងនឹងការបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រុងទេពីព្រោះមិនមានការអនុលោមតាមប្រភេទនេះទេ។

នៅពេល គណនីតំរូវការបំរុងមាននៅក្នុងស្ថាប័នដែលមាននៅក្នុងធនាគារកណ្តាលដូចដែលវាគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើង

នៅក្នុងស្ថាប័នឯកជន។ អ្នកត្រូវតែមាន ១០០% ជាប្រាក់អឺរ៉ូហើយថាស្ថាប័នឯកជនទាំងអស់នៅនឹងកន្លែងមានគណនីជាមួយធនាគារកណ្តាល។

អ្នកត្រូវតែមានរហូតដល់ ៧៥ នៃការទូទាត់សងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចេញតាមរយៈធនាគារកណ្តាលក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ
នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ។ អ្នកត្រូវតែមានសាច់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ ០៥% ដោយមិនគិតពីអ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទុនបម្រុងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។
គិតជាភាគរយដែលនៅសល់រហូតដល់ ៤% ដែលស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវបានបញ្ចប់វានឹងត្រូវផ្តល់សម្រាប់វិញ្ញាបនប័ត្រវិនិយោគបំរុងដែលចេញដោយធនាគារកណ្តាលជាមួយនឹងការសងប្រាក់តិចជាងមួយឆ្នាំ។

តើប្រាក់បម្រុងធនាគារដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដោយផ្អែកលើវិធានរបស់ធនាគារកណ្តាល

ស៊ីនជិនលីងហ្សាក់

នៅពេលដែលវាចាប់ផ្តើមកើនឡើងនៅក្នុងទុនបម្រុងចំនួនកាន់តែច្រើននៃអង្គភាពចាប់ផ្តើមមានការចងចាំតិចជាងមុនដើម្បីអាចផ្តល់ឥណទានឬប្រាក់កម្ចីដល់មនុស្សដែលត្រូវការវា។ នេះមានន័យថាអង្គភាពទាំងនេះត្រូវតែទុកឱ្យមានដើមទុនបម្រុងកាន់តែច្រើនដើម្បីអាចទូទាត់ចំណាយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលនេះ។ នៅពេលរឿងនេះកើតឡើងមានប្រាក់កម្ចីតិចជាងមុនដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រជាជនហើយលុយតិចច្រើនកំពុងចរាចរដែលបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះនៃសាច់ប្រាក់ងាយ។

នៅពេលនេះធនាគារកណ្តាលបន្ថយភាគរយនៃប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចធនាគារជាថ្មីម្តងទៀតមានដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់សាជីវកម្មនិងធនាគារជាថ្មីម្តងទៀតនៅថ្នាក់ជាតិ។ នេះបណ្តាលឱ្យមនុស្សចាប់ផ្តើមមានចំនួនប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីឱ្យខ្ចីហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានបង្កើតចាប់ផ្តើមហូរ។

នៅក្នុងក្រាហ្វនេះអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីដែលយើងចង់មានន័យបន្តិច

នៅក្នុងធនាគារកណ្តាលចំនុចដូចខាងក្រោមត្រូវបានកំណត់ថាគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាម

១- ត្រូវកំណត់ថាតើអត្រាការប្រាក់បម្រុងអប្បបរមាមានប៉ុន្មាននៅក្នុងច្បាប់ហើយតើអត្រាប្រាក់បម្រុងដែលត្រូវបង្កើតឡើង។
២- ត្រូវគ្រប់គ្រងថាធនាគារនិងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមប្រភេទទុនបម្រុងដែលបានបង្កើតឡើងហើយប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើដូច្នោះទេធនាគារកណ្តាលអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពដែលមិនមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់។
៣- ធនាគារកណ្តាលកំណត់ថាតើរយៈពេលតំរូវការបំរុងណាមួយដែលត្រូវបំពេញនិងធានាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពតាម។
៤- ធនាគារកណ្តាលគឺជាអ្នកដែលកំណត់ថាជាកាតព្វកិច្ចដែលធនាគារនីមួយៗត្រូវមាននៅពេលបង្កើតលក្ខខណ្ឌប្រាក់បម្រុង។
៥- បង្កើតដែលជាការគណនាសំរាប់អនុវត្តចរហើយក៏បង្រៀនវិធីសាស្ត្រផងដែរ។
៦- ផ្តល់ការបញ្ជាទិញលើចំណុចនានាដែលរបាយការណ៍ត្រូវតែមាននៅពេលបង្ហាញតម្រូវការ។
៧- ចេញវិធានទូទៅដែលត្រូវមានលក្ខណៈសមស្របនៅកម្រិតនយោបាយ។

តើអ្វីខ្លះជាផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗលើតម្រូវការបម្រុងដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្តាល

ប្រាក់បញ្ញើដែលបានផ្តល់ឱ្យអតិថិជននៅក្នុងធនាគារនីមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អប្រសើរនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
2. មានបរិមាណសច់ប្រ្រក់ជាងមុន។
3. វាគឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេស។
៤. អាចត្រួតត្រាបានដែលជាការពង្រីកឥណទានក្នុងហ៊ីប៉ូតែកនីមួយៗ។
ការប្រែប្រួលអត្រាអាចចាប់ផ្តើមអនុវត្ត
6. វាអាចប៉ះពាល់ដល់ទុនបំរុងជាតិប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ
7. វាអាចធ្វើឱ្យប្រទេសមានហានិភ័យប្រសិនបើទុនបម្រុងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់។

អត្ថបទទាក់ទង៖
ប្រភេទធនាគារនិងមុខងារផ្សេងៗគ្នា

ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

ធ្វើជាយោបល់ដំបូង

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ អ្នកគួរតែអនុវត្តតាម *

*

*

  1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
  2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
  3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
  4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
  5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
  6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។