ផលប៉ះពាល់នៃ Brexit នៅអេស្ប៉ាញ

តើការចាកចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេច? គន្លឹះប្រាំដើម្បីយល់ពីវា

ការមកដល់នៃ Brexit នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសវិស័យមួយចំនួនរបស់វាតើអ្នកចង់ដឹងថាពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេ?

តើពេលណាអ្នកអាចធ្វើវិក័យប័ត្រដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការដោយខ្លួនឯង?

វិបត្តិបានផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ មនុស្សជាច្រើនកំពុងងាកមករកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយសារតែឱកាសមានកំណត់…

ទីផ្សារភាគហ៊ុន ៧ មករាធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសចិន

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះចិន

ការបាត់បង់ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកគឺដោយសារតែប្រទេសចិនគឺជាអតិថិជនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើន

ឆ្នោតរដ្ឋ

ការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្ម ONLAE តែប៉ុណ្ណោះ

តើវាសមហេតុផលទេក្នុងការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មឡូត៍និងល្បែងស៊ីសងរដ្ឋ? នៅទីនេះយើងពន្យល់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិក៏ដូចជាវិធីទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាស។