ព្រះអម្ចាស់គិតអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់គាត់។

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការពន្យាពេលចូលនិវត្តន៍

មានមនុស្សជាច្រើនដែលសម្រេចចិត្ត នៅពេលដែលពេលវេលាចូលនិវត្តន៍មកដល់ ដើម្បីពន្យារពេលវា។ ប្រហែលជាដោយសារតែប្រាក់សោធននិវត្តន៍…

publicidad
តើកូនប្រុសអាចប្រមូលប្រាក់សោធនរបស់ម្តាយមេម៉ាយបានទេ?

តើកូនប្រុសអាចប្រមូលប្រាក់សោធនរបស់ម្តាយមេម៉ាយបានទេ?

ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលសមាជិកម្នាក់បានស្លាប់ដោយបន្សល់ទុកម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីមេម៉ាយ។ នៅលើ…

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាសោធននិវត្តន៍ដោយសារតែពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍សរុប

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាសោធននិវត្តន៍ដោយសារតែពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍សរុប

នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងស្រុង នេះរារាំងគាត់ពីការសម្តែង មិនថាដោយសារជំងឺ ឬជំងឺ មុខងារមួយ ...

ប្រាក់សោធនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយ៖ តម្រូវការ

ប្រាក់សោធនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយ៖ តម្រូវការ

ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ស្ត្រីមេម៉ាយគឺបន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ហើយដែលទទួលបានច្រើនជាងគេនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មាន ...

ប្រាក់សោធនរបស់មេម៉ាយ

ប្រាក់សោធនរបស់មេម៉ាយ

ប្រាក់សោធនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយរួមជាមួយប្រាក់សោធននិវត្តន៍គឺជាប្រាក់ដែលត្រូវបានបង់ច្រើនបំផុតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ តែមិនច្រើនទេ…

ប្រាក់សោធន

តើអ្នកគិតថាដល់ពេលដែលត្រូវជួលផែនការសោធនហើយឬនៅ?

នៅខែមេសាសន្ទស្សន៍ផ្សារភាគហ៊ុនសំខាន់ៗភាគច្រើនបានបិទទ្វារដោយមានការវាយតំលៃដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានផែនការសោធននិវត្តន៍ ...

ប្រាក់សោធន

ធនាគារ Bankia សំរេចចិត្តឧបត្ថម្ភធនផែនការសោធនរបស់ខ្លួន

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបច្ចុប្បន្នបានចុះកិច្ចសន្យាមួយចំនួននៃផែនការសោធននិវត្តន៍ជាមួយធនាគារ Bankia មានសំណាង។ រវាង…

ចូលនិវត្តន៍

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានប្រាក់សោធនអប្បបរមាក្នុងការចូលនិវត្តន៍?

តម្រូវការសំខាន់មួយដើម្បីទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍គឺត្រូវចូលរួមវិភាគទានអប្បបរមាចាប់ពី ១៥ ឆ្នាំដល់ ...