ការធានារ៉ាប់រងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន

តើការធានារ៉ាប់រងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនមានអ្វីខ្លះ?

ការធានារ៉ាប់រងរថយន្តគឺជាប្រធានបទដែលម្ចាស់យានយន្តណាមួយដឹងច្បាស់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលណា ...

ការធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវ

ការធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវ

មនុស្សគ្រប់រូបផ្អែកលើក្រមរដ្ឋប្បវេណីមានទំនួលខុសត្រូវស៊ីវិលនៅក្នុងខ្លួនចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកបង្កការខូចខាត ...

publicidad
ប្រាក់

តើអ្នកសន្សំប្រាក់បានប៉ុន្មានដោយទិញការធានារ៉ាប់រង?

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសន្សំអតិថិជនរបស់ពួកគេចំនួន ៤៧,៩០ អឺរ៉ូសម្រាប់រាល់ប្រាក់អឺរ៉ូដែលពួកគេចំណាយលើការស៊ើបអង្កេតករណីដែលអាចកើតមាននៃការក្លែងបន្លំ។ គឺ…

ការវិនិយោគ

តើការធានារ៉ាប់រងវិនិយោគគឺជាអ្វី?

ការធានារ៉ាប់រងការវិនិយោគគឺជាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលទោះបីជាវាត្រូវបានគេហៅថាធានារ៉ាប់រងក៏ដោយវាស្រដៀងនឹងគំរូធនាគារដែរ។

ការធានា

តើការធានារ៉ាប់រងអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវចុះកិច្ចសន្យា?

ការធានារ៉ាប់រងគឺជាមធ្យោបាយនៃការគ្របដណ្តប់លើហានិភ័យដោយផ្ទេរពួកគេទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលនឹង ...

ជួល

ធានារ៉ាប់រងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការជួល

នៅពេលនេះជម្រើសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការវិនិយោគបែបប្រពៃណីត្រូវបានតំណាងដោយការទិញផ្ទះដើម្បីជួលក្រោយមក។

រយៈ​ពេល​ព្រះគុណ

រយៈពេលព្រះគុណតើពួកគេជាអ្វី?

រាល់ពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងប្រភេទណាមួយនៃទិដ្ឋភាពដែលត្រូវពិចារណាគឺរយៈពេលនៃ ...

ការធានា

ការធានារ៉ាប់រង៖ កញ្ចប់ព្យាករណ៍សម្រាប់អ្នកឯករាជ្យនិងអ្នកជំនាញ

អ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រណាត់ផលិតដែលភាគច្រើនត្រូវការក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយដែល ...