កិច្ចសន្យាបណ្តុះបណ្តាល

កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សា៖ លក្ខណៈ រយៈពេល ប្រាក់ខែ និងច្រើនទៀត

នៅពេលអ្នកបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្ររបស់អ្នក វាជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកក្នុងការស្វែងយល់អំពីលទ្ធភាពដែលអ្នកមានសម្រាប់ធ្វើការ។ ប្រហែល…

ប្រភេទនៃការបណ្តេញចេញ

ដឹងពីប្រភេទនៃការបណ្តេញចេញទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ

កិច្ចសន្យាការងារមិនតែងតែជាឯកសារដែលធានាតំណែងរបស់អ្នកនោះទេ។ មានពេលខ្លះដែលអ្នកមិន...

publicidad
Carta de presentación

លិខិតគម្រប៖ តើវាជាអ្វី ធាតុ និងរបៀបបង្កើតមួយ។

ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំនោមអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារ ប្រាកដណាស់ថាអ្នកមើលទៅញឹកញាប់ណាស់នៅក្នុងការផ្តល់ជូនការងារ។ ប្រហែល…

កម្រិតទាបសម្រាប់ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត តើវាជាអ្វី តម្រូវការ របៀបអនុវត្ត

ការចាកចេញពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត: តើវាជាអ្វី, តម្រូវការ, របៀបដាក់ពាក្យ

ពិបាកទៅធ្វើការមែនទេ? នៅពេលអ្នកនៅក្នុងការិយាល័យ តើអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អមែនទេ? តើអ្នកលោតដើម្បីអ្វីទេ? តែ…

ធ្វើការនៅ amazon

ធ្វើការនៅ Amazon: អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីមានមុខតំណែង

មនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងស្វែងរកការងារ។ ហើយពួកគេធ្វើវានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ដោយសង្ឃឹមថា ...

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើសពី 52 ឆ្នាំ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 52 ឆ្នាំ: តើវាជាអ្វី, អ្នកណាទទួលបានវានិងរបៀប

នៅពេលអ្នកបាត់បង់ការងារ ហើយអ្នកមិនមានពេលរហូតដល់អ្នកប្រមូលប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អ្នក អ្វីៗក្លាយជា...

ឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែ

ឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែ

ការយល់ដឹងអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់មួយ ពីព្រោះវិធីនោះ អ្នកនឹងដឹងថានៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រគល់ឱ្យអ្នក ប្រសិនបើអ្វី…

ពិគ្រោះអំពីអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើ

របៀបពិគ្រោះអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើតាមវិធីផ្សេងៗ

ស្រមៃថាអ្នកបានបាត់បង់ការងាររបស់អ្នក។ អ្នកទៅ SEPE ហើយស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើ ព្រោះយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់អ្នក...

វិញ្ញាបនបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន

តើវិញ្ញាបនបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្វី ហើយឯកសារសម្រាប់អ្វី?

តើអ្នកធ្លាប់លឺពីវិញ្ញាបនបត្រក្រុមហ៊ុនទេ? តើអ្នកដឹងទេថាអ្នកត្រូវតែស្នើសុំវាដើម្បីអាចស្នើសុំភាពអត់ការងារធ្វើបាន? និង…

គំនួសពណ៌ប្រភេទ