რისკის პრემია

ამ გვერდზე შეგიძლიათ მიჰყვეთ მნიშვნელობას ესპანური რისკის პრემია წუთში წუთში. პრემიის ღირებულება მიუთითებს იმ რისკზე, რომელსაც ფინანსური ბაზრები აკისრებს ქვეყნის ვალი. რაც უფრო დიდია ეს მნიშვნელობა, მით მეტია დაფინანსების ღირებულება რომ ქვეყანამ უნდა გადაიხადოს და, შესაბამისად, მით უფრო მეტია თქვენი გაკოტრების რისკი.

ამ დროისთვის ესპანური რისკის პრემიაა 104 ძირითადი პუნქტები.

103 -11.03%30/05/2023 15:40

104 -11.04%30/05/2023 14:40

105 -11.05%30/05/2023 11:10

106 +11.06%30/05/2023 10:00

105 -11.05%30/05/2023 09:10

106 +11.06%30/05/2023 09:00

105 -11.05%30/05/2023 08:40

ესპანეთის შემთხვევაში, რისკის პრემია გამოითვლება გერმანიის რისკის პრემიის საფუძველზე, ასე რომ 400 ქულის მნიშვნელობა ნიშნავს ამას დიფერენციალური გერმანიასა და ესპანეთს შორის რისკის პრემია არის 400. მაგალითად, თუ გერმანიას 1,3 პროცენტი დაუჯდება თავის დაფინანსებაზე, ხოლო ესპანეთში 400 დიფერენციალურია, მაშინ ესპანეთში დაფინანსების ღირებულება 5,3 პროცენტია. ეს მნიშვნელობა მიიღება 130 + 400 = 530-ის დამატებით (5,3% პროცენტულად).

რისკის პრემია სამწუხაროდ გახდა ცნობილი ესპანეთში, შედეგად სუვერენული დედუქციის კრიზისი 2011 წლის მონაცემებით, ეს მაჩვენებელი 500 პუნქტამდე აღწევს. ამ ვითარებაში, ქვეყანას არ შეუძლია საკუთარი თავი დააფინანსოს ბაზრებზე, ამიტომ დეფოლტის რისკი ეს უზარმაზარია.