რა არის ფიუჩერსული ბაზრები?

ფიუჩერსები დიდი დარწმუნებით, რომ გარკვეულ შემთხვევებში თქვენ გსმენიათ ფიუჩერსული ბაზრების შესახებ და შესაძლოა თქვენც კი წამოსცდეთ ინვესტიციების ჩადება ამ ინსტრუმენტის საშუალებით. ამასთან, შესაძლოა ამ ფინანსური პროდუქტის არცოდნამ მოგაწოდა თავი აარიდოთ ოპერაციების შესრულებას არსებითად განსხვავებული რა არის აქციების ყიდვა-გაყიდვა საფონდო ბირჟაზე. ასე რომ, ამიერიდან თქვენზე უკეთესი არაფერი დაემართებათ, ვიდრე იცოდეთ რისგან შედგება ეს ინვესტიციის მოდელი.

ფიუჩერსების ბაზრები, ძირითადად, წარმოადგენს ხელშეკრულებების შემუშავებას გარკვეული მასალების შეძენის ან გაყიდვის შესახებ მომავალში. იქ, სადაც მიღწეულია შეთანხმება დღევანდელ ფასთან, რაოდენობასთან და კიდევ ვადის გასვლის თარიღი. ამ დროისთვის ის ხელმისაწვდომია საფონდო ბირჟებზე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ფინანსური აქტივების კარგ ნაწილზე, რომლებიც რეგულირდება კაპიტალის ბაზრებზე. როგორც ალტერნატივა, დანაზოგები ამიერიდან მომგებიანი უნდა გახდეთ.

ფიუჩერსების ბაზრები ძალიან ჰგავს საფონდო ბირჟაზე აქციების ყიდვა-გაყიდვას, მაგრამ ისინი სინამდვილეში არ არის იგივე. თუ გსურთ ამ სპეციალური ფინანსური პროდუქტის საშუალებით ინვესტიცია ჩადოთ, სხვა მოსაზრებებმა უნდა იცოდეთ ზემოთ, რომ იგი ჩამოთვლილია იმ დროს დახურულია საფონდო ბირჟები. ამ გზით თქვენ შეძლებთ ისარგებლოთ მოძრაობები ეს ხდება დღის სხვა დროს, როდესაც თქვენ ვერ განახორციელებთ ოპერაციებს ცვლადი გაყიდვების საშუალებით. ამ გზით თქვენ ისარგებლებთ ანგარიშების, კვლევების ან ანალიზის სხვა საშუალებების გამოქვეყნებით, რომლებიც გამოქვეყნებულია გაცვლითი პროგრამის დახურვით.

ფიუჩერსების ბაზარი: წარმოშობა

ამ კლასის ფინანსური ბაზრების წარმოშობა XIX საუკუნის ბოლოს დაიწყო და მასზე მითითების წყაროს წარმოადგენს ნედლეულის. მათ შორის, რომლებიც ყავა, ხორბალი, ზეთი და სოიო, განსაკუთრებით აქტუალური იყო. გასაკვირი არ არის, რომ იგი ითვლებოდა პროდუქტად, რომელიც მჭიდრო კავშირშია ამ კლასის ფინანსურ აქტივებთან, ასე რომ ატიპიურია მცირე და საშუალო ინვესტორების დიდი ნაწილისთვის. იმ დონემდე, რომ ისინი არ შედიან თავიანთ საინვესტიციო პორტფელებში.

მეორეს მხრივ, ნებისმიერ დროს არ შეიძლება დაივიწყოს, რომ ეს არის ბაზარი, რომელიც ხასიათდება მიწოდების (მოსავლის) კონცენტრაციის პერიოდებით და მეტად ცვალებადი ფასებით მთელი წლის განმავლობაში, რამაც მუშაობა ნაკლებად მიმზიდველი გახადა. ეს ფაქტი გარკვეულწილად საყოველთაოდ აქცევს მათ მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში ფიუჩერსების ბაზრებზე ჩამოთვლას. სადაც შეგიძლიათ ის მომგებიანი გახადოთ იმ შეღავათების გათვალისწინებით, რომლებიც გაქვთ თითოეულ მომენტში და ისე, თითქოს ეს ბირჟის ღირებულებები იყოს.

ინვესტიცია, რომელიც დაფუძნებულია სპეკულაციებზე

საინვესტიციო ამ კლასის ფინანსური ბაზრებისთვის დამახასიათებელია მათი მაღალი სპეკულაციური კომპონენტი, სადაც ბევრი ფულია, რისი შოვნაც შეგიძიათ განხორციელებული ოპერაციების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე გიტოვებთ უამრავ ევროს, რასაც თქვენ გზაში დატოვებთ, ამ ფინანსური აქტივის განსაკუთრებული მახასიათებლების გამო, ინვესტორების კარგი ნაწილისთვის. მეორეს მხრივ, ეს არის ბაზრები, რომლებიც ექვემდებარებიან ფასების მაღალ ვარიაციებს და შედეგად, ინვესტორები აიღებენ რისკს სამომავლო სარგებელის მიღების პერსპექტივით. როგორც მთავარი განსხვავება ტრადიციული საფონდო ბირჟის ოპერაციებთან მიმართებაში.

კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ ამ სახის საფონდო ბირჟის ოპერაციებში, არის ის, რომ თქვენ არა მხოლოდ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა განახორციელოთ ოპერაციები სოფლის მეურნეობის საკითხებში, არამედ ფინანსური აქტივები, მინერალები, ვალუტები და ა.შ. და კიდევ ერთი თავისებურება, რომელიც ამიერიდან შეუმჩნეველი არ უნდა დარჩეს. ეს სხვა არაფერია, გარდა იმისა, რომ ლიკვიდაცია არ უნდა მოხდეს ვადიანობის ვადაში, მაგრამ ეს მოძრაობა უკვე აშკარად წარმოადგენს უმცირესობას მცირე და საშუალო ინვესტორებს შორის. ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს არის ინვესტიცია, რომელიც ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე სხვები და რომელიც უფრო მეტად არის ათვისებული ე.წ. წარმოებულ პროდუქტებში. სადაც რისკი მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე სხვაში.

ფიუჩერსების ახალი ბაზარი

ნებისმიერ შემთხვევაში, კარგი სიახლე თქვენი პირადი ინტერესებისათვის გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამიერიდან იქმნება ახალი შესაძლებლობები ამ პროდუქტში ინვესტიციისთვის. იმის გამო, რომ ფაქტობრივად, გასული წლიდან შესაძლებელია სავალუტო ფიუჩერსებით ოპერირება, რადგან ესპანეთის ოფციონისა და ფინანსური ფიუჩერსების ოფიციალური ბაზარი (MEFF) აპირებს ახალი ფიუჩერსული კონტრაქტების დადებას ვალუტაზე, FX Rolling Spot Future.

MEFF არის ორგანიზებული ბაზარი, რომელსაც რეგულირდება, აკონტროლებენ და აკონტროლებენ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ეროვნული კომისია (CNMV) და ესპანეთის ეკონომიკის სამინისტრო, რომელშიც სხვადასხვა ფინანსური წარმოებულების ვაჭრობა ხდება. სადაც შედის ფიუჩერსების სხვადასხვა კლასი, რომელშიც შეგიძლიათ გახსნათ პოზიციები, რომ თქვენი ფული მომგებიანი იყოს ნებისმიერ დროს. საკომისიოების გამოყენებით, რომლებიც ძალიან ჰგავს საფონდო ბირჟაზე აქციების ყიდვა-გაყიდვის შედეგად წარმოქმნილ კომისიებს.

ახალი ინდექსების შექმნა

ინვესტორები გასული წლის მონაცემებით, BME– მ დაიწყო საფონდო ბირჟის ინფორმაციის მთავარი მომწოდებლების, არასტაბილურობის ინდექსებისა და სტრატეგიების გავრცელება პარამეტრები Ibex 35-ზე. ეს ინდექსები, რომლებიც გამოქვეყნდება ყოველი სესიის ბოლოს, საშუალებას იძლევა გავზომოთ იმპლიცირებული ბაზრის ცვალებადობა და აჩვენოს გარკვეული საინვესტიციო სტრატეგიების შესრულება MEFF- ის, BME- ის წარმოებულთა ბაზარზე ვაჭრობით პროდუქტების საშუალებით. როგორც ახალი შესაძლებლობა ფულის ინვესტიციისა სხვა სტრატეგიიდან იმ მოდელებთან, რომლითაც აქამდე მუშაობდით. ეს არის რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თქვენს განკარგულებაში გაქვთ.

ინდექსი VIBEX არის ინდექსი ნაგულისხმევი არასტაბილურობა ესპანეთის ბაზრის. იგი ზომავს ცვლადი შემოსავლის შერჩევითი ინდექსის ვარიანტების ნაგულისხმევ არასტაბილურობას, Ibex 35 30 დღის ვადით.

ინდექსი IBEX 35 SKEW გვიჩვენებს ევოლუციას არასტაბილურობის დახრილობა IBEX 35 ვარიანტში. არასტაბილურობის დახრილობა განისაზღვრება როგორც თითოეული ვარჯიშის ფასის არასტაბილურობის სხვაობები. აშკარად სპეკულაციური ხასიათით და ინვესტორების მიერ განხორციელებული ოპერაციების დიდი რისკით.

გამოძახებაზე და პოზიციების განთავსებაზე

ინდექსი IBEX 35 ყიდვა იმეორებს ყიდვის პოზიციას IBEX 35- ის მომავალში და ზარის პარამეტრების მუდმივ რეალიზაციას, ამიტომ მსგავსი სტრატეგიაა IBEX 35 კალათა დამატებითი შემოსავლით ოფციონის გაყიდვიდან.

ინდექსი IBEX 35 PUTWRITE იმეორებს მუდმივ გაყიდვას განათავსეთ პარამეტრები. ეს არის bullish სტრატეგია, მოგებით, რომელიც შემოდის პრემიით და შეუზღუდავი ზარალით.

ინდექსი IBEX 35 დამცავი განთავსება იმეორებს ყიდვის პოზიციას IBEX 35- ის მომავალში, რომელიც უკავშირდება Put ოპციების მუდმივ ყიდვას. ეს არის bullish სტრატეგია შეზღუდული დანაკარგებით და შეუზღუდავი მოგებით, ექვივალენტურია a ზარის შეძენა. იგი ძალიან კარგად იქცევა ინდექსის უეცარი მოძრაობებით, აქვს უფრო ცუდი ქცევა გლუვი მოძრაობებით. ან უშედეგოდ, მისი მოქნილობა მისი ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მახასიათებელია ნებისმიერი ინვესტიციის სტრატეგიიდან.

ინდექსი IBEX 35 STRANGLE- ის გაყიდვა იმეორებს Put და Call პარამეტრების მუდმივ გაყიდვას. შეესაბამება ნეიტრალურ სტრატეგიას (არა ბულგარულ ან მკაცრ), რომ ველით მცირე არასტაბილურობას და ამას აქვს შეღავათი შემოტანილი პრემიით. იმის გათვალისწინებით, რომ მისი შესრულება გამოირჩევა არასტაბილურობით, ეს არის ინდექსი ძალიან დაბალი კორელაციით IBEX 35®, რაც ზრდის პორტფელის დივერსიფიკაციას.

ძალიან სპეციფიკური პროფილებისთვის

პროფილები ნებისმიერი ამ ფსონის განთავსება კაპიტალის ბაზრებზე შეიძლება განხორციელდეს ჩვეულებრივი საბანკო ორგანიზაციის გადაჭარბებული პრობლემების გარეშე. როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ალტერნატივა, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში გაჩნდა და რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ნებისმიერი ინვესტიციის დივერსიფიკაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ იგი უფრო დაცულია პროფილისთვის საკმაოდ აგრესიული ინვესტორი და რომ მას აქვს დიდი ცოდნა ფინანსური ბაზრების შესახებ. რომ არა ეს გზა, უკეთესი იქნება, რომ თავი შეიკავოთ ამ ოპერაციებისგან, ვინაიდან შეიძლება დაკარგოთ ბევრი ფული თითოეულ განვითარებულ მოძრაობაში.

მეორეს მხრივ, ამ ახალი ინსტრუმენტების გავრცელებით, ფართო სპექტრის საინვესტიციო სტრატეგიითა და მეტი ინფორმაციით, გექნებათ სტრატეგიების ფართო სპექტრი, რომ ისარგებლოთ ბაზრის არასტაბილურობით. განსაკუთრებით წელს, როგორიც ახლანდელია, სადაც საფონდო ბირჟის მიერ წარმოქმნილი გაურკვევლობები ეს უფრო მეტია, ვიდრე ოდესმე და შეიძლება არ მოგიწიოთ ფინანსური პროდუქტის შეცვლა, რომ თქვენი პირადი აქტივები მომგებიანი გახდეს მომდევნო თორმეტი თვის განმავლობაში ან თუნდაც მნიშვნელოვნად უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

მისი ერთ-ერთი მთავარი წვლილი იმაში მდგომარეობს იმაში, რომ ამიერიდან თქვენ გექნებათ მეტი ვარიანტი, თუ სად ინვესტირებას აპირებთ. ისე, რომ არ შემოიფარგლოთ საფონდო ბირჟებზე აქციების ყიდვა-გაყიდვით. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ინვესტიციის სხვადასხვა სტრატეგიებს შორის, დაწყებული არასტაბილურობიდან დაწყებული, სხვადასხვა ნედლეულიდან მოწოდებულ ფინანსურ ბაზრებზე. ინვესტიციური მოდელის საშუალებით, რომელიც ვაჭრობს დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ღამით და შაბათ-კვირას. ისე, რომ საფონდო ბირჟა არ არის ერთადერთი შემოთავაზებული ინვესტიცია.


სტატიის შინაარსი იცავს ჩვენს პრინციპებს სარედაქციო ეთიკა. შეცდომის შესატყობინებლად დააჭირეთ ღილაკს აქ.

იყავი პირველი კომენტარი

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები აღნიშნულია *

*

*

  1. მონაცემებზე პასუხისმგებელი: მიგელ ანგელ გატონი
  2. მონაცემთა მიზანი: სპამის კონტროლი, კომენტარების მართვა.
  3. ლეგიტიმაცია: თქვენი თანხმობა
  4. მონაცემთა კომუნიკაცია: მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა სამართლებრივი ვალდებულებისა.
  5. მონაცემთა შენახვა: მონაცემთა ბაზა, რომელსაც უმასპინძლა Occentus Networks (EU)
  6. უფლებები: ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეზღუდოთ, აღადგინოთ და წაშალოთ თქვენი ინფორმაცია.