ქმედებები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინფლაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად

როგორ დავიცვათ თავი ინფლაციისა და მზარდი საპროცენტო განაკვეთებისგან

ეს არ არის ახალი და ჩვენ უკვე გავაკეთეთ კომენტარი ბლოგზე, რომ ინფლაცია ამძიმებს ეკონომიკას და…

სარეკლამო
მაკროეკონომიკა

მაკროეკონომიკური ცვლადები

აუცილებელია იცოდეთ სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ცვლადები, იცოდეთ რას ემსახურება ისინი და რის გავლენას ახდენენ ჩვენზე ...

ზეთი კორონავირუსის შედეგად ეცემა და დაშლის პირასაა

კორონავირუსი არყევს სასაქონლო ბაზარს

კორონავირუსის მოსვლის შემდეგ, ბაზრებმა დაიწყეს ინფიცირება გაურკვევლობით, შიშით და ვოლტაციით, რაც არ ...

ბუშტი

რა არის ეკონომიკური ბუშტი?

ერთ-ერთი სცენარი, რომლისაც ინვესტორები ყველაზე მეტად შიშობენ, არის ე.წ. ეკონომიკური ბუშტი. ტყუილად არა, ეს პროცესია ...

ბუშტი

როგორ წარმოქმნით ფინანსურ ბუშტს?

რამდენიმე თვის განმავლობაში, უფრო და უფრო მეტი უფლებამოსილი ხმა აფრთხილებს ფინანსური ბუშტის აფეთქების შესახებ.