სარეკლამო
უსადენო ტელეფონის ხაზები, როდის შეიქმნა ისინი?

უკაბელო ხაზის ხაზები კვლავ იყიდება? ბაზრის ტენდენციები

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის სულ უფრო ხშირად გვხვდება ფიქსირებული ტელეფონის ფულის ხარჯვა ...

ოლაფურ რაგნარი

ისლანდია და სუფთა ენერგია

ისლანდიას აქვს პატივი იყოს მსოფლიოში პირველი სუფთა ენერგიის ეკონომიკა. მისი პრეზიდენტი, ელაფურ რაგნარ გრიმსონი, არის ...