ხოსე რეციო

მე გატაცებული ვარ ინფორმაციით, განსაკუთრებით ეკონომიკით და ხალხისთვის ჩემი ინფორმაციის გადაცემით, რათა მათ უკეთ შეძლონ ფულის მართვა. რა თქმა უნდა, ობიექტურობითა და დამოუკიდებლობით, მას უფრო მეტი დაკარგული ექნებოდა.