Premija rizika

Na ovoj stranici možete pratiti vrijednost Španjolska premija za rizik iz minute u minutu. Vrijednost premije ukazuje na rizik koji financijska tržišta dodjeljuju dugu zemlje. Što je veća ta vrijednost, to je veća trošak financiranja da država mora platiti i prema tome je veći rizik od bankrota.

Trenutno je španjolska premija za rizik 62 osnovne točke.

63 +10.63%11/06/2021 15:30

62 -10.62%11/06/2021 13:50

63 +10.63%11/06/2021 13:30

62 -10.62%11/06/2021 12:30

63 +10.63%11/06/2021 12:00

62 -10.62%11/06/2021 11:10

63 -10.63%11/06/2021 10:40

U slučaju Španjolske, premija za rizik izračunava se na temelju njemačke premije za rizik, pa vrijednost od 400 bodova to znači diferencijal između njemačke i španjolske premije za rizik iznosi 400. Na primjer, ako Njemačku košta 1,3% da se financira, a Španjolska ima razliku od 400, tada troškovi financiranja u Španjolskoj iznose 5,3%. Ova se vrijednost dobiva dodavanjem 130 + 400 = 530 (5,3% u postotku).

Premija za rizik postala je nažalost poznata u Španjolskoj kao rezultat kriza suverenog odbitka godine zbog koje je vrijednost porasla na brojke iznad 2011 bodova. U ovoj situaciji, zemlja se ne može financirati na tržištima, pa rizik od neispunjavanja obveza veliko je.