Jose Manuel Vargas Cov chaw tso duab

Kuv mob siab txog nyiaj txiag thiab nyiaj txiag, uas yog vim li cas kuv tau pib ua txoj haujlwm no los ntawm qhov uas kuv vam tias yuav kawm txuas ntxiv, thiab sib qhia kuv cov kev paub, ua qhov hloov tshiab nrog txhua yam uas tau mus hauv lub ntiaj teb.