Cov nyiaj txais yuav tsev

Cov nyiaj txais yuav tsev

Tus nqi qiv nyiaj hauv tsev nws tus kheej tuaj yeem faib ua ob hom subrogations; surrogacy yus tus kheej thiab hom phiaj surrogacy tiag tiag.

Tus nqi yog rov qiv nyiaj

Tus nqi yog rov qiv nyiaj

Yog tias koj txoj kev npaj yuav yuav lub tsev thiab koj paub tias koj yuav nyob twj ywm ntawd ntev, tom qab ntawd koj yuav tsum tsom mus rau muab kev pab nyiaj qiv nyiaj nrog koj tus nqi tsis tu ncua