Alejandro Vinal

Son un apaixonado do estudo da economía e as finanzas, tanto que os meus estudos acabaron relacionándose con estes campos. A miña ambición é contribuír a unha distribución máis equitativa dos recursos, que debería ser obxecto de Economía como Ciencias Sociais.