سوزانا ماریا اوربانو ماتئوس

دیپلم علوم بازرگانی ، در شاخه بازاریابی ، تبلیغات و بازاریابی ، نویسنده حرفه ای ، غرق در دنیای اخبار ، در همه زمینه ها ، از فن آوری های جدید گرفته تا کنجکاوی ، متخصص امور مالی ، فارکس ، ارز ، بورس ، سرمایه گذاری و اخبار در بودجه ، اما عمدتا عاشق بازارهای ملی و بین المللی ، ترکیبی اولیه برای دریافت و ارائه بهترین اخبار و توصیه ها به خوانندگان مالی.