خوزه رسیو

من علاقه مند به اطلاعات و به خصوص اقتصاد و انتقال اطلاعاتم به مردم هستم تا آنها بتوانند پول خود را بهتر مدیریت کنند. البته ، با عینیت و استقلال ، بیشتر از دست خواهد رفت.

خوزه رسیو از نوامبر 1209 تاکنون 2015 مقاله نوشته است