Τι είναι η μικτή οικονομία

Τι είναι η μικτή οικονομία

Ένας από τους βασικούς όρους της οικονομίας που πρέπει να κατακτήσετε είναι η μικτή οικονομία. Είναι ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο συμμετέχουν δύο ή περισσότερα οικονομικά συστήματα, αλλά η σαφής διαφορά είναι ότι αυτά τα συστήματα είναι διαφορετικά και μάλιστα αντίθετα μεταξύ τους.

αλλά, Τι είναι η μικτή οικονομία; Τι χαρακτηριστικά έχει; Σε τι χρησιμεύει; Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προσφέρει; Αν αναρωτιέστε τότε ήρθε η ώρα να σας δώσω τα κλειδιά για να το καταλάβετε 100%. Και παρακάτω έχετε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε για αυτό.

Τι είναι η μικτή οικονομία

Η μικτή οικονομία ορίζεται ως α οικονομικό σύστημα στο οποίο υφίστανται δύο τύποι οικονομίας, αφενός η ιδιωτική εταιρεία και αφετέρου η δημόσια. Μιλάμε δηλαδή για ένα σύστημα στο οποίο συνυπάρχουν ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ταυτόχρονα, με τέτοιο τρόπο που, αν και είναι αντίθετες μεταξύ τους, το οικονομικό σύστημα αποτελείται από αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν και οι δύο μια ορισμένη ελευθερία, μέχρι να αρχίσει να παρεμβαίνει φυσικά στον άλλον.

Στην προκειμένη περίπτωση η μικτή οικονομία επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να ενεργεί ελεύθερα, αλλά και ο δημόσιος τομέας που μπορεί να δράσει είναι ταυτόχρονα ρυθμιστής και διορθωτής. Με άλλα λόγια, εάν η ιδιωτική οικονομία κάνει κάτι που δεν πρέπει, ο δημόσιος τομέας μπορεί να λογοκρίνει ή και να επιβάλει πρόστιμο στον πρώτο για τέτοιες ενέργειες.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μικτής οικονομίας;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μικτής οικονομίας;

Τώρα που γνωρίζετε περισσότερα για το τι είναι η μικτή οικονομία, είναι καιρός να σκεφτείτε τα χαρακτηριστικά της, πολλά από τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί. Για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 • Υπάρχει και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Η μεταξύ τους σχέση πρέπει να είναι σχέση συνύπαρξης, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο και το αντίστροφο. Τι κάνει ο καθένας τους; Λοιπόν, αυτοί του δημόσιου τομέα είναι υπεύθυνοι για την οικοδόμηση αμυντικών οργανισμών, βασικών βιομηχανιών, ενέργειας... (με άλλα λόγια, ιδρύματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα). Στη δεύτερη περίπτωση, οι βιομηχανίες που δημιουργούνται θα είναι αυτές των αγαθών και της κατανάλωσης, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τριτογενούς τομέα...
 • Υπάρχει μια ορισμένη ελευθερία. Αν και λέγεται ότι υπάρχει απόλυτη ελευθερία ή πλήρης ελευθερία, δεν είναι ακριβώς έτσι ώστε ο δημόσιος τομέας, μέσω της κυβέρνησης, να μπορεί να ρυθμίζει ορισμένες πτυχές του ιδιωτικού τομέα, με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέμβει σε αυτόν. .
 • Υπάρχει η ύπαρξη ιδιωτικής περιουσίας. Φυσικά, πριν πρέπει να υπάρξει δίκαιη κατανομή, τόσο του εισοδήματος όσο και του πλούτου. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται ότι όλοι μπορούν να επιτύχουν τα ίδια οφέλη, εισόδημα ή τη δυνατότητα να έχουν ιδιωτική ιδιοκτησία.
 • Συνύπαρξη κέρδους και κοινωνικής πρόνοιας. Σε μια μικτή οικονομία θα μπορείτε να δείτε ένα σύστημα που βασίζεται στο κέρδος, δηλαδή στην εργασία για την επίτευξη οικονομικού οφέλους). Μπορείς όμως να βρεις και μια κοινωνική πρόνοια, δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο προωθείται μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
 • Ελαχιστοποιήστε τις οικονομικές ανισότητες. Στόχος της οποίας δεν είναι άλλος από τη μείωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Δηλαδή, δημιουργήστε έναν «μέσο» πληθυσμό και όχι ακραίες.

Ποιες λειτουργίες επιτελεί η μικτή οικονομία;

Ποιες λειτουργίες επιτελεί η μικτή οικονομία;

Όπως μπορείτε να δείτε, η μικτή οικονομία μπορεί να είναι ένα σύστημα που λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, η hαπό τις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Κίνα (παρά το γεγονός ότι εδώ πολλές φορές έχει θεωρηθεί σοσιαλιστική οικονομία).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η κυβέρνηση φροντίζει για το τμήμα της υγειονομικής περίθαλψης της χώρας, προσφέροντας κάλυψη, απασχολώντας γιατρούς και νοσοκομεία κ.λπ. Από την πλευρά τους, οι ιδιωτικές βιομηχανίες είναι αυτές που ασχολούνται με καταναλωτικά αγαθά.

Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει στην Κίνα, αν και το μοντέλο της λέγεται ότι είναι αυτό της σύγχρονης μικτής οικονομίας, με άκρως συγκεντρωτική κυβέρνηση και έλεγχο ακόμη και σε παραγωγικές εταιρείες (αγαθών και κατανάλωσης).

Όλα αυτά μας κάνουν να σκεφτούμε τι το λειτουργίες που εκτελούνται από μια μικτή οικονομία και αυτά είναι:

 • Καλή σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό το Κράτος είναι που με τη θέσπιση σειράς νόμων διαχειρίζεται και κάνει και τους δύο τομείς να λειτουργούν σωστά.
 • Λήψη οικονομικών αποφάσεων με βάση το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.
 • Σε περίπτωση προβλημάτων ή αστοχιών στην αγορά, το κράτος (κυβέρνηση) είναι αυτό που θα ενεργούσε και η απόφασή του πρέπει να ακολουθηθεί από όλους.
 • Το ίδιο το κράτος είναι επίσης υπεύθυνο για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Όχι όμως οποιεσδήποτε, αλλά αυτές που δεν είναι κερδοφόρες για εταιρείες, όπως η τηλεφωνία, το ρεύμα, το νερό κ.λπ.
 • Εγγύηση ελάχιστης επιβίωσης. Δηλαδή να πετύχουμε ένα σύστημα ισότιμης διανομής ώστε όλοι να έχουν ένα επαρκές ελάχιστο για να επιβιώσουν.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Είναι σαφές ότι η μικτή οικονομία μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τον δημόσιο τομέα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και μειονεκτήματα.

Στην περίπτωση της πλεονέκτημα, αυτά που ξεχωρίζουν περισσότερο είναι:

 • Μια ελευθερία για τις εταιρείες, αφού μπορούν να διαχειρίζονται και να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, αυτό τους επιτρέπει να λαμβάνουν οφέλη και ανταμοιβές για την εργασία τους.
 • Το γεγονός ότι έχουν αυτή την ελευθερία και ταυτόχρονα μια ορισμένη ανταγωνιστικότητα, τους κάνει να καινοτομούν συνεχώς υπέρ των αγοραστών, ώστε να προσπαθούν πάντα να ικανοποιούν τον πελάτη.
 • Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών, αφού μπορεί να μην υπάρχουν μόνο μία εταιρεία, αλλά πολλές.
 • Επιπλέον, τα κέρδη προορίζονται να είναι παρόμοια και ελεγχόμενα για τις αγορές.

Τώρα, μεταξύ των μειονεκτήματα που δεν πρέπει να χαθούν Έχουμε:

 • Ανάγκη για συνεχή έλεγχο και ισορροπία, κάτι που δεν μπορούν να πετύχουν πολλοί. Όχι μόνο από τον δημόσιο τομέα, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.
 • Υπάρχει μια ορισμένη αβεβαιότητα. Και γεγονός είναι ότι η παρουσία της Κυβέρνησης, κάνει πολλούς να τη βλέπουν ως παρέμβαση αυτής και ότι η «ελευθερία» περιορίζεται από τις ενέργειες αυτής.
 • Υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός φόρων και αυτοί είναι υψηλότεροι. Αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση θέτει τις εγγυήσεις της πρώτη.

Σας είναι πιο ξεκάθαρο τώρα τι είναι η μικτή οικονομία;


Το περιεχόμενο του άρθρου συμμορφώνεται με τις αρχές μας συντακτική ηθική. Για να αναφέρετε ένα σφάλμα κάντε κλικ Aquí.

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

*

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.